V Družstevní ulici po novém chodníku

V Družstevní ulici byla dokončena výstavba chodníku v délce přes 200 metrů. K nové komunikaci pro pěší, která ještě čeká na kolaudaci, náleží devět stožárů veřejného osvětlení. V rozvíjející se lokalitě Homolka, kde v posledních letech přibývají rodinné domy, tak bude zajištěn podstatně bezpečnější pohyb chodců.

„Zakázku za zhruba 2,2 milionu korun provedla firma HUKO. Původní vysoutěženou cenu navýšily o 100 tisíc korun vícepráce spočívající například ve zpevnění svahu palisádami na dvou místech a v úpravě povrchu přiléhající vozovky,“ říká Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku