V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo záměr na směnu dvou důležitých nemovitostí ve Vimperku. Případná změna by dobře posloužila všem obyvatelům Vimperka, výborná zpráva je to zejména pro sportovce.

O směnu budov požádal Lubomír Pichler, ředitel Střední školy a Základní školy Vimperk, se sídlem v Nerudově ulici. „Jedná se o směnu budov bývalé městské knihovny v Nádražní ulici za budovu základní školy praktické v ulici 1. máje,“ popisuje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Budova bývalé knihovny patří městu, budova školy Jihočeskému kraji. Základní škola praktická spadá pod Střední školu a Základní školu Vimperk, její přesunutí blíže k Nerudově ulici by obě instituce propojilo. „Budova bývalé knihovny je navíc bezbariérová a lépe by sloužila účelu provozu základní školy praktické, kde někteří žáci mají pohybové omezení,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového Městského úřadu Vimperk.

Budova v ulici 1. máje by po případné výměně připadla městu. Zajímavý a prospěšný záměr na jeho nové využití má organizace města Vimperk, společnost Městské služby s.r.o. „Mohlo by zde vzniknout zázemí pro sportovní areál, šatny, posilovna, rehabilitační linka, místo pro wellness a regeneraci, ale i obchod či bazar se sportovními potřebami,“ popisuje Jan Král jednatel společnosti Městské služby s.r.o.

Místostarosta Vimperka Jiří Cais dodává, že vše je ještě ve stádiu plánů a konkrétnosti se teprve budou ladit. „V budoucnu každopádně počítáme s jakýmsi uceleným programem, kdy místní i turisté budou v rámci sportování využívat zimní stadion, hřiště, běžeckou dráhu, tenisové kurty, a k tomu místo pro rehabilitaci,“ jmenuje Jiří Cais s tím, že důležité budou v tomto případě dotační tituly.

-PP-

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku