V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo záměr na směnu dvou důležitých nemovitostí ve Vimperku. Případná změna by dobře posloužila všem obyvatelům Vimperka, výborná zpráva je to zejména pro sportovce.

O směnu budov požádal Lubomír Pichler, ředitel Střední školy a Základní školy Vimperk, se sídlem v Nerudově ulici. „Jedná se o směnu budov bývalé městské knihovny v Nádražní ulici za budovu základní školy praktické v ulici 1. máje,“ popisuje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Budova bývalé knihovny patří městu, budova školy Jihočeskému kraji. Základní škola praktická spadá pod Střední školu a Základní školu Vimperk, její přesunutí blíže k Nerudově ulici by obě instituce propojilo. „Budova bývalé knihovny je navíc bezbariérová a lépe by sloužila účelu provozu základní školy praktické, kde někteří žáci mají pohybové omezení,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového Městského úřadu Vimperk.

Budova v ulici 1. máje by po případné výměně připadla městu. Zajímavý a prospěšný záměr na jeho nové využití má organizace města Vimperk, společnost Městské služby s.r.o. „Mohlo by zde vzniknout zázemí pro sportovní areál, šatny, posilovna, rehabilitační linka, místo pro wellness a regeneraci, ale i obchod či bazar se sportovními potřebami,“ popisuje Jan Král jednatel společnosti Městské služby s.r.o.

Místostarosta Vimperka Jiří Cais dodává, že vše je ještě ve stádiu plánů a konkrétnosti se teprve budou ladit. „V budoucnu každopádně počítáme s jakýmsi uceleným programem, kdy místní i turisté budou v rámci sportování využívat zimní stadion, hřiště, běžeckou dráhu, tenisové kurty, a k tomu místo pro rehabilitaci,“ jmenuje Jiří Cais s tím, že důležité budou v tomto případě dotační tituly.

-PP-

Aktuality

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku