V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo záměr na směnu dvou důležitých nemovitostí ve Vimperku. Případná změna by dobře posloužila všem obyvatelům Vimperka, výborná zpráva je to zejména pro sportovce.

O směnu budov požádal Lubomír Pichler, ředitel Střední školy a Základní školy Vimperk, se sídlem v Nerudově ulici. „Jedná se o směnu budov bývalé městské knihovny v Nádražní ulici za budovu základní školy praktické v ulici 1. máje,“ popisuje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Budova bývalé knihovny patří městu, budova školy Jihočeskému kraji. Základní škola praktická spadá pod Střední školu a Základní školu Vimperk, její přesunutí blíže k Nerudově ulici by obě instituce propojilo. „Budova bývalé knihovny je navíc bezbariérová a lépe by sloužila účelu provozu základní školy praktické, kde někteří žáci mají pohybové omezení,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového Městského úřadu Vimperk.

Budova v ulici 1. máje by po případné výměně připadla městu. Zajímavý a prospěšný záměr na jeho nové využití má organizace města Vimperk, společnost Městské služby s.r.o. „Mohlo by zde vzniknout zázemí pro sportovní areál, šatny, posilovna, rehabilitační linka, místo pro wellness a regeneraci, ale i obchod či bazar se sportovními potřebami,“ popisuje Jan Král jednatel společnosti Městské služby s.r.o.

Místostarosta Vimperka Jiří Cais dodává, že vše je ještě ve stádiu plánů a konkrétnosti se teprve budou ladit. „V budoucnu každopádně počítáme s jakýmsi uceleným programem, kdy místní i turisté budou v rámci sportování využívat zimní stadion, hřiště, běžeckou dráhu, tenisové kurty, a k tomu místo pro rehabilitaci,“ jmenuje Jiří Cais s tím, že důležité budou v tomto případě dotační tituly.

-PP-

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku