Uzavřené smlouvy 2015

Název akce Smlouva uzavřena
"Zpracování Územního plánu" - Smlouva o dílo [PDF 7.21 MB] 09.01.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 115 kB] 12.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 7 MB] 13.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 405 kB] 13.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 5.09 MB] 13.01.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 45 kB] 16.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 20.01.2015
"Vimperk, Pravětín - obnova vodovodu" - smlouva o dílo [PDF 332 kB] 16.02.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi" - smlouva o dílo [PDF 209 kB] 19.02.2015
"Prodloužení STL plynovodu Náměstí Svobody Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 26.02.2015
"Obnova fasády městské zvonice ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 186 kB] 23.03.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - opce" - smlouva o dílo [PDF 7.28 MB] 30.03.2015
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 68 kB] 20.04.2015
"Obnova kaple v Křesánově – I. etapa – Odvodnění" - smlouva o dílo [PDF 189 kB] 14.05.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo [PDF 1.14 MB] 18.05.2015
"Úprava elektroinstalace v přízemí městské zvonice" - objednávka [PDF 86 kB] 18.05.2015
"Plynofikace stávajícího objektu náměstí Svobody č.p. 8 Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 451 kB] 27.05.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 55 kB] 29.05.2015
"Stavebně historický průzkum tří bašt městského opevnění" - objednávka [PDF 71 kB] 01.06.2015
"Elektroinstalace – HZ Výškovice" - objednávka [PDF 86 kB] 03.06.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 88 kB] 04.06.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 79 kB] 18.06.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 215 kB] 22.06.2015
"Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení přechodů pro chodce ulice Nad Stadionem" - smlouva o dílo [PDF 156 kB] 01.07.2015
"Úpravy spočívající v zateplení poloviny čelní SV a SZ stěny budovy postavené na p.č. 266 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 153 kB] 10.07.2015
"Obnova části městského opevnění na p.č. 446/1 a 441 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 187 kB] 10.07.2015
"Osvětlení ciferníků hodin na městské zvonici" - objednávka [PDF 85 kB] 14.07.2015
"Vimperk, ulice Mírová č.p. 431 a 434 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 636 kB] 15.07.2015
"Vimperk, Nad Stadionem-přeložení kab. NN" - smlouva o dílo [PDF 2.55 MB] 17.07.2015
Smlouva o finančním leasingu č. 909261 [PDF 872 kB] 17.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – část díla opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 80 kB] 20.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 79 kB] 20.07.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 89 kB] 20.07.2015
"Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2015" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 20.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 1/2015" [PDF 754 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 5/2015" [PDF 744 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 7/2015" [PDF 817 kB] 23.07.2015
"Strategický plán města Vimperk na období 2015 -2020" - Smlouva o poskytování služeb [PDF 957 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 4/2015" [PDF 727 kB] 28.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 53 kB] 28.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 2/2015" [PDF 740 kB] 31.07.2015
"Dofinancování projektu Oblastní charity Vimperk - Služba pro rodiny s dětmi v roce 2015" - dotační smlouva [PDF 1.05 MB] 03.08.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 2" - smlouva o dílo [PDF 5.75 MB] 03.08.2015
"Obnova střechy kostela Navštívení P.M. ve Vimperku – Římskokatolická farnost Vimperk" - dotační smlouva [PDF 2.09 MB] 05.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk BOZP - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 2.28 MB] 20.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk TDI - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 4.66 MB] 20.08.2015
"Odstranění stavby - Vimperk, ul. 1.Máje- p.č.579/1 a 579/2 a část stavby p.č.577" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 28.08.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 484 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 253 kB] 07.09.2015
"Kompletní dendrologické ošetření dřevin" - smlouva o dílo [PDF 2.97 MB] 08.09.2015
"Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" - smlouva o dílo [PDF 171 kB] 14.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 4 [PDF 79 kB] 16.09.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část V" - smlouva o dílo [PDF 4.78 MB] 25.09.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Vimperk, regenerace panelového sídliště-zpracování PD dle NV č.494/2000 Sb." - smlouva o dílo [PDF 88 kB] 25.09.2015
"Dodávka sněžné rolby" - kupní smlouva [PDF 90 kB] 24.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 1.11 MB] 30.09.2015
"Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 76 kB] 02.10.2015
"Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 2.84 MB] 07.10.2015
"Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk" - kupní smlouva [PDF 6.09 MB] 13.10.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 85 kB] 14.10.2015
"Vimperk, ulice Pivovarská – chodník" - smlouva o dílo [PDF 143 kB] 20.10.2015
"Město Vimperk – zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations)" - smlouva o spolupráci [PDF 1.46 MB] 02.11.2015
"Vimperk – veřejné osvětlení v ulici K. Světlé - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 93 kB] 12.11.2015
"Dispoziční a objemová studie dostavby Areálu vodních sportů Vimperk 2. až 4. etapa" - smlouva o dílo [PDF 6.43 MB] 23.11.2015
"Kaple 14 svatých pomocníků - Odstranění poruch povrchů z hlediska vlhkosti" - smlouva o dílo [PDF 10.42 MB] 04.12.2015
"Kostel sv. Bartoloměje - Odstranění poruch způsobených vlhkostí" - smlouva o dílo [PDF 8.93 MB] 04.12.2015
"Oprava fasády a oken na objektu č.p.5 ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 10.04 MB] 15.12.2015
"Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (městská autobusová doprava ve Vimperku)" [PDF 2.52 MB] 30.12.2015

 

Uzavřené smlouvy 2014

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku