Uzavřené smlouvy 2015

Název akce Smlouva uzavřena
"Zpracování Územního plánu" - Smlouva o dílo [PDF 7.21 MB] 09.01.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 115 kB] 12.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 7 MB] 13.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 405 kB] 13.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 5.09 MB] 13.01.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 45 kB] 16.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 20.01.2015
"Vimperk, Pravětín - obnova vodovodu" - smlouva o dílo [PDF 332 kB] 16.02.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi" - smlouva o dílo [PDF 209 kB] 19.02.2015
"Prodloužení STL plynovodu Náměstí Svobody Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 26.02.2015
"Obnova fasády městské zvonice ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 186 kB] 23.03.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - opce" - smlouva o dílo [PDF 7.28 MB] 30.03.2015
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 68 kB] 20.04.2015
"Obnova kaple v Křesánově – I. etapa – Odvodnění" - smlouva o dílo [PDF 189 kB] 14.05.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo [PDF 1.14 MB] 18.05.2015
"Úprava elektroinstalace v přízemí městské zvonice" - objednávka [PDF 86 kB] 18.05.2015
"Plynofikace stávajícího objektu náměstí Svobody č.p. 8 Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 451 kB] 27.05.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 55 kB] 29.05.2015
"Stavebně historický průzkum tří bašt městského opevnění" - objednávka [PDF 71 kB] 01.06.2015
"Elektroinstalace – HZ Výškovice" - objednávka [PDF 86 kB] 03.06.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 88 kB] 04.06.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 79 kB] 18.06.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 215 kB] 22.06.2015
"Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení přechodů pro chodce ulice Nad Stadionem" - smlouva o dílo [PDF 156 kB] 01.07.2015
"Úpravy spočívající v zateplení poloviny čelní SV a SZ stěny budovy postavené na p.č. 266 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 153 kB] 10.07.2015
"Obnova části městského opevnění na p.č. 446/1 a 441 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 187 kB] 10.07.2015
"Osvětlení ciferníků hodin na městské zvonici" - objednávka [PDF 85 kB] 14.07.2015
"Vimperk, ulice Mírová č.p. 431 a 434 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 636 kB] 15.07.2015
"Vimperk, Nad Stadionem-přeložení kab. NN" - smlouva o dílo [PDF 2.55 MB] 17.07.2015
Smlouva o finančním leasingu č. 909261 [PDF 872 kB] 17.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – část díla opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 80 kB] 20.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 79 kB] 20.07.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 89 kB] 20.07.2015
"Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2015" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 20.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 1/2015" [PDF 754 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 5/2015" [PDF 744 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 7/2015" [PDF 817 kB] 23.07.2015
"Strategický plán města Vimperk na období 2015 -2020" - Smlouva o poskytování služeb [PDF 957 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 4/2015" [PDF 727 kB] 28.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 53 kB] 28.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 2/2015" [PDF 740 kB] 31.07.2015
"Dofinancování projektu Oblastní charity Vimperk - Služba pro rodiny s dětmi v roce 2015" - dotační smlouva [PDF 1.05 MB] 03.08.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 2" - smlouva o dílo [PDF 5.75 MB] 03.08.2015
"Obnova střechy kostela Navštívení P.M. ve Vimperku – Římskokatolická farnost Vimperk" - dotační smlouva [PDF 2.09 MB] 05.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk BOZP - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 2.28 MB] 20.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk TDI - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 4.66 MB] 20.08.2015
"Odstranění stavby - Vimperk, ul. 1.Máje- p.č.579/1 a 579/2 a část stavby p.č.577" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 28.08.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 484 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 253 kB] 07.09.2015
"Kompletní dendrologické ošetření dřevin" - smlouva o dílo [PDF 2.97 MB] 08.09.2015
"Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" - smlouva o dílo [PDF 171 kB] 14.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 4 [PDF 79 kB] 16.09.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část V" - smlouva o dílo [PDF 4.78 MB] 25.09.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Vimperk, regenerace panelového sídliště-zpracování PD dle NV č.494/2000 Sb." - smlouva o dílo [PDF 88 kB] 25.09.2015
"Dodávka sněžné rolby" - kupní smlouva [PDF 90 kB] 24.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 1.11 MB] 30.09.2015
"Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 76 kB] 02.10.2015
"Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 2.84 MB] 07.10.2015
"Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk" - kupní smlouva [PDF 6.09 MB] 13.10.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 85 kB] 14.10.2015
"Vimperk, ulice Pivovarská – chodník" - smlouva o dílo [PDF 143 kB] 20.10.2015
"Město Vimperk – zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations)" - smlouva o spolupráci [PDF 1.46 MB] 02.11.2015
"Vimperk – veřejné osvětlení v ulici K. Světlé - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 93 kB] 12.11.2015
"Dispoziční a objemová studie dostavby Areálu vodních sportů Vimperk 2. až 4. etapa" - smlouva o dílo [PDF 6.43 MB] 23.11.2015
"Kaple 14 svatých pomocníků - Odstranění poruch povrchů z hlediska vlhkosti" - smlouva o dílo [PDF 10.42 MB] 04.12.2015
"Kostel sv. Bartoloměje - Odstranění poruch způsobených vlhkostí" - smlouva o dílo [PDF 8.93 MB] 04.12.2015
"Oprava fasády a oken na objektu č.p.5 ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 10.04 MB] 15.12.2015
"Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (městská autobusová doprava ve Vimperku)" [PDF 2.52 MB] 30.12.2015

 

Uzavřené smlouvy 2014

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku