Uzavřené smlouvy 2014

Název akce Smlouva uzavřena
"Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu - dodávka herních prvků" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.01.2014
"Oprava veřejného osvětlení Sudslavice" - objednávka [PDF 268 kB] 07.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 109 kB] 13.02.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo [PDF 24.96 MB] 19.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 67 kB] 21.02.2014
"Výměna oken a vstupních dveří v plášti budovy ZŠ TGM Vimperk č.p. 167 - dokončení" - smlouva o dílo [PDF 185 kB] 25.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 67 kB] 25.02.2014
"Areál Vodních sportů Vimperk - autorský dozor" - objednávka [PDF 272 kB] 27.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 46 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 371 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 80 kB] 20.03.2014
"Výškovice - rekonstrukce veřejného osvětlení" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 25.03.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk" - příkazní smlouva [PDF 86 kB] 02.04.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 81 kB] 02.04.2014
"Vimperk, ZTV Hrabice - technická infrastruktura - PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 97 kB] 09.04.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo [PDF 207 kB] 14.04.2014
"Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku" - příkazní smlouva [PDF 85 kB] 15.04.2014
"Překládka kabelů O2" - smlouva o dílo [PDF 114 kB] 18.04.2014
"Oprava oken v kapli 14. sv. pomocníků" - objednávka [PDF 187 kB] 22.04.2014
"Projekt změny užití svislého dopravního značení na místních komunikacích Boženy Němcové a Jiráskova ve Vimperku" - objednávka [PDF 266 kB] 23.04.2014
"Vimperk - výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní - zajištění dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo [PDF 94 kB] 28.04.2014
"Oprava elektroinstalace v družinach ZŠ TGM" - objednávka [PDF 189 kB] 13.05.2014
"Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku - I. etapa" - smlouva o dílo [PDF 168 kB] 21.05.2014
"Obnova drobných kamenných památek Vimperska" - smlouva o dílo [PDF 677 kB] 03.06.2014
"Zpevněná plocha autobusové zastávky Vimperk, sídliště" - objednávka [PDF 187 kB] 17.06.2014
"Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště: dodávka a montáž čekárny" - objednávka [PDF 196 kB] 17.06.2014
"Opravy omítkových vrstev na objektu kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích" - objednávka [PDF 188 kB] 26.06.2014
"Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 167 kB] 19.06.2014
"Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" - smlouva o dílo [PDF 151 kB] 30.06.2014
"Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.07.2014
"Vimperk - oprava komunikací a chodníků" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 04.07.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění "projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 67 kB] 07.07.2014
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo [PDF 169 kB] 18.07.2014
"Úprava hromosvodu - ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 25.07.2014
"Oprava silničních obrubníků okolo ROHDE & SCHWARZ - Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 148 kB] 28.07.2014
"Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" - výzva k provedení díla [PDF 275 kB] 01.08.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 407 kB] 12.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 105 kB] 26.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 122 kB] 12.09.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 820 kB] 30.09.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 199 - úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky" - smlouva o dílo [PDF 138 kB] 03.10.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 1.95 MB] 14.10.2014
"Vimperk, ulice 1. Máje - odstranění stavby p.č. 579 a část stavby p.č. 577 k.ú. Vimperk - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 172 kB] 25.11.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 193 kB] 25.11.2014
"Vimperk, Hrabice - rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 91 kB] 15.12.2014

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku