Uzavřené smlouvy 2014

Název akce Smlouva uzavřena
"Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu - dodávka herních prvků" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.01.2014
"Oprava veřejného osvětlení Sudslavice" - objednávka [PDF 268 kB] 07.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 109 kB] 13.02.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo [PDF 24.96 MB] 19.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 67 kB] 21.02.2014
"Výměna oken a vstupních dveří v plášti budovy ZŠ TGM Vimperk č.p. 167 - dokončení" - smlouva o dílo [PDF 185 kB] 25.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 67 kB] 25.02.2014
"Areál Vodních sportů Vimperk - autorský dozor" - objednávka [PDF 272 kB] 27.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 46 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 371 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 80 kB] 20.03.2014
"Výškovice - rekonstrukce veřejného osvětlení" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 25.03.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk" - příkazní smlouva [PDF 86 kB] 02.04.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 81 kB] 02.04.2014
"Vimperk, ZTV Hrabice - technická infrastruktura - PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 97 kB] 09.04.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo [PDF 207 kB] 14.04.2014
"Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku" - příkazní smlouva [PDF 85 kB] 15.04.2014
"Překládka kabelů O2" - smlouva o dílo [PDF 114 kB] 18.04.2014
"Oprava oken v kapli 14. sv. pomocníků" - objednávka [PDF 187 kB] 22.04.2014
"Projekt změny užití svislého dopravního značení na místních komunikacích Boženy Němcové a Jiráskova ve Vimperku" - objednávka [PDF 266 kB] 23.04.2014
"Vimperk - výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní - zajištění dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo [PDF 94 kB] 28.04.2014
"Oprava elektroinstalace v družinach ZŠ TGM" - objednávka [PDF 189 kB] 13.05.2014
"Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku - I. etapa" - smlouva o dílo [PDF 168 kB] 21.05.2014
"Obnova drobných kamenných památek Vimperska" - smlouva o dílo [PDF 677 kB] 03.06.2014
"Zpevněná plocha autobusové zastávky Vimperk, sídliště" - objednávka [PDF 187 kB] 17.06.2014
"Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště: dodávka a montáž čekárny" - objednávka [PDF 196 kB] 17.06.2014
"Opravy omítkových vrstev na objektu kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích" - objednávka [PDF 188 kB] 26.06.2014
"Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 167 kB] 19.06.2014
"Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" - smlouva o dílo [PDF 151 kB] 30.06.2014
"Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.07.2014
"Vimperk - oprava komunikací a chodníků" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 04.07.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění "projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 67 kB] 07.07.2014
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo [PDF 169 kB] 18.07.2014
"Úprava hromosvodu - ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 25.07.2014
"Oprava silničních obrubníků okolo ROHDE & SCHWARZ - Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 148 kB] 28.07.2014
"Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" - výzva k provedení díla [PDF 275 kB] 01.08.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 407 kB] 12.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 105 kB] 26.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 122 kB] 12.09.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 820 kB] 30.09.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 199 - úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky" - smlouva o dílo [PDF 138 kB] 03.10.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 1.95 MB] 14.10.2014
"Vimperk, ulice 1. Máje - odstranění stavby p.č. 579 a část stavby p.č. 577 k.ú. Vimperk - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 172 kB] 25.11.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 193 kB] 25.11.2014
"Vimperk, Hrabice - rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 91 kB] 15.12.2014

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku