Uzavřené smlouvy 2014

Název akce Smlouva uzavřena
"Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu - dodávka herních prvků" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.01.2014
"Oprava veřejného osvětlení Sudslavice" - objednávka [PDF 268 kB] 07.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 109 kB] 13.02.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo [PDF 24.96 MB] 19.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 67 kB] 21.02.2014
"Výměna oken a vstupních dveří v plášti budovy ZŠ TGM Vimperk č.p. 167 - dokončení" - smlouva o dílo [PDF 185 kB] 25.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 67 kB] 25.02.2014
"Areál Vodních sportů Vimperk - autorský dozor" - objednávka [PDF 272 kB] 27.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 46 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 371 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 80 kB] 20.03.2014
"Výškovice - rekonstrukce veřejného osvětlení" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 25.03.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk" - příkazní smlouva [PDF 86 kB] 02.04.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 81 kB] 02.04.2014
"Vimperk, ZTV Hrabice - technická infrastruktura - PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 97 kB] 09.04.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo [PDF 207 kB] 14.04.2014
"Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku" - příkazní smlouva [PDF 85 kB] 15.04.2014
"Překládka kabelů O2" - smlouva o dílo [PDF 114 kB] 18.04.2014
"Oprava oken v kapli 14. sv. pomocníků" - objednávka [PDF 187 kB] 22.04.2014
"Projekt změny užití svislého dopravního značení na místních komunikacích Boženy Němcové a Jiráskova ve Vimperku" - objednávka [PDF 266 kB] 23.04.2014
"Vimperk - výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní - zajištění dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo [PDF 94 kB] 28.04.2014
"Oprava elektroinstalace v družinach ZŠ TGM" - objednávka [PDF 189 kB] 13.05.2014
"Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku - I. etapa" - smlouva o dílo [PDF 168 kB] 21.05.2014
"Obnova drobných kamenných památek Vimperska" - smlouva o dílo [PDF 677 kB] 03.06.2014
"Zpevněná plocha autobusové zastávky Vimperk, sídliště" - objednávka [PDF 187 kB] 17.06.2014
"Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště: dodávka a montáž čekárny" - objednávka [PDF 196 kB] 17.06.2014
"Opravy omítkových vrstev na objektu kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích" - objednávka [PDF 188 kB] 26.06.2014
"Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 167 kB] 19.06.2014
"Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" - smlouva o dílo [PDF 151 kB] 30.06.2014
"Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.07.2014
"Vimperk - oprava komunikací a chodníků" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 04.07.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění "projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 67 kB] 07.07.2014
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo [PDF 169 kB] 18.07.2014
"Úprava hromosvodu - ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 25.07.2014
"Oprava silničních obrubníků okolo ROHDE & SCHWARZ - Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 148 kB] 28.07.2014
"Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" - výzva k provedení díla [PDF 275 kB] 01.08.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 407 kB] 12.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 105 kB] 26.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 122 kB] 12.09.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 820 kB] 30.09.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 199 - úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky" - smlouva o dílo [PDF 138 kB] 03.10.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 1.95 MB] 14.10.2014
"Vimperk, ulice 1. Máje - odstranění stavby p.č. 579 a část stavby p.č. 577 k.ú. Vimperk - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 172 kB] 25.11.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 193 kB] 25.11.2014
"Vimperk, Hrabice - rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 91 kB] 15.12.2014

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku