P  O  Z  V  Á  N  K  A

Na základě ustanovení § 91, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném změní, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční

 ve čtvrtek 06.11.2014 od 16:00 hodin

v sále  Městského kulturního střediska Vimperk

                     

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Jednání a zpráva mandátové komise
 4. Složení slibu členů zastupitelstva města
 5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk
 6. Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru
 7. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 8. Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
 9. Návrh zadání Územního plánu města Vimperk
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

v. r. Ing. Bohumil Petrášek

dosavadní starosta města Vimperk

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku