Upozornění občanům - bezproudí

V měsíci září a říjnu 2014 budou v našem městě probíhat periodické revize silových elektrických zařízení společností E-ON ČR a.s.. Pro veškerou veřejnost to znamená častá bezproudí v různých lokalitách města. Upřesnění by měla provádět společnost E-ON ČR a.s. prostřednictvím vyvěšení plakátů v příslušných lokalitách na viditelných místech.

Město Vimperk bude zásadní přerušení dodávky elektrického proudu hlásit též v městském rozhlase. Přesto se může stát, že ne všichni dotčení občané tyto důležité informace včas získají. Doporučuji proto, též sledovat naše webové stránky www.vimperk.cz odkaz užitečné odkazy, E-ON-Informace o odstávkách, kde jsou tyto informace též uvedeny. Případná omezení činností Městského úřadu ve Vimperku bude též uveřejněno zvlášť též na našich webových stránkách, úředních deskách, v tisku, ve Vimperských novinách a bude případně vyhlášeno městským rozhlasem.

Omlouváme se všem za možné komplikace a omezení, které náš úřad nemůže ovlivnit.

 

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku