Upozornění občanům - bezproudí

V měsíci září a říjnu 2014 budou v našem městě probíhat periodické revize silových elektrických zařízení společností E-ON ČR a.s.. Pro veškerou veřejnost to znamená častá bezproudí v různých lokalitách města. Upřesnění by měla provádět společnost E-ON ČR a.s. prostřednictvím vyvěšení plakátů v příslušných lokalitách na viditelných místech.

Město Vimperk bude zásadní přerušení dodávky elektrického proudu hlásit též v městském rozhlase. Přesto se může stát, že ne všichni dotčení občané tyto důležité informace včas získají. Doporučuji proto, též sledovat naše webové stránky www.vimperk.cz odkaz užitečné odkazy, E-ON-Informace o odstávkách, kde jsou tyto informace též uvedeny. Případná omezení činností Městského úřadu ve Vimperku bude též uveřejněno zvlášť též na našich webových stránkách, úředních deskách, v tisku, ve Vimperských novinách a bude případně vyhlášeno městským rozhlasem.

Omlouváme se všem za možné komplikace a omezení, které náš úřad nemůže ovlivnit.

 

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku