Upozornění občanům - bezproudí

V měsíci září a říjnu 2014 budou v našem městě probíhat periodické revize silových elektrických zařízení společností E-ON ČR a.s.. Pro veškerou veřejnost to znamená častá bezproudí v různých lokalitách města. Upřesnění by měla provádět společnost E-ON ČR a.s. prostřednictvím vyvěšení plakátů v příslušných lokalitách na viditelných místech.

Město Vimperk bude zásadní přerušení dodávky elektrického proudu hlásit též v městském rozhlase. Přesto se může stát, že ne všichni dotčení občané tyto důležité informace včas získají. Doporučuji proto, též sledovat naše webové stránky www.vimperk.cz odkaz užitečné odkazy, E-ON-Informace o odstávkách, kde jsou tyto informace též uvedeny. Případná omezení činností Městského úřadu ve Vimperku bude též uveřejněno zvlášť též na našich webových stránkách, úředních deskách, v tisku, ve Vimperských novinách a bude případně vyhlášeno městským rozhlasem.

Omlouváme se všem za možné komplikace a omezení, které náš úřad nemůže ovlivnit.

 

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

31.1.2020

Oznámení klientům – platby platebními kartami

Oznamujeme klientům, že od 22.1.2020 došlo k rozšíření možnosti úhrady platební kartou na pokladnách MěÚ Vimperk. V současné době lze platební kartou platit na následujících pracovištích...

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku