Umění přilákalo sedmdesát dříve narozených „žáků“

Celkem 70 účastníků ve věkové kategorii 55plus z Vimperku a okolí začalo v těchto dnech navštěvovat Základní uměleckou školu ve Vimperku v rámci Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku. Na projektu škola spolupracuje s Jihočeským krajem.  Příští dva roky tak mají dříve narození „žáci“ příležitost vzdělávat se v několika uměleckých oborech

„Největší zájem byl o výtvarný obor, přijali jsme 28 uchazečů a dalších 14 navštěvuje v rámci tohoto oboru základy fotografování,“ říká ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ. Ke hře na hudební nástroj či na hodiny zpěvu se přihlásilo 34 lidí. Žádaná je kytara a také klavír, ale vyučují se i klávesy, akordeon, bicí, housle, banjo a flétna, či lesní roh. Poslední jmenovaný nástroj si například vybrali dva myslivci, kteří při honech dosud troubili na polnice. Nové žáky zralého věku má ZUŠ Vimperk i v tanečním oboru a v oboru literárně-dramatickém. Mnozí si úzký kontakt s uměním dopřávají poprvé v životě, jiní chtějí „oprášit“ zapomenuté dovednosti. 

Do projektu je v celém Jihočeském kraji zapojeno pět základních uměleckých škol a všude slaví mimořádný úspěch. Ve Vimperku se věk účastníků nejčastěji pohybuje mezi 60 a 70 lety. Nejstarší „žačka“ již oslavila osmdesátiny. Výuku lektorsky zajišťuje 13 pedagogů místní ZUŠ.

Sedmdesátiletá Jaroslava Hojdarová se zapsala do výtvarného oboru. Kurzy navštěvuje společně s kamarádkou a již při první lekci byly obě překvapené, jak dobře jim šla práce s keramickou hmotou, kterou dosud nikdy nezkoušely. „Věci, které tady vyrobíme, určitě využiji i jako dárek nebo dekoraci,“dodává paní Hojdarová, která kromě toho oceňuje, že se dostane mezi lidi do příjemné společnosti. Podle lektorky Jiřiny Fleischmannové si účastnice kurzu budou moci vedle keramiky vyzkoušet i další výtvarné techniky včetně dekorací.

Sedmasedmdesátiletý  Jiří Vedral  se bude po dva příští roky zdokonalovat ve hře na klavír pod lektorským vedením  Jana Tláskala. Noty i klaviaturu se v hudební škole učil poznávat už jako malý kluk před sedmdesáti roky.„Chtěl bych se ještě zlepšit ve hře, v přednesu,“ říká dnes.

Ať už si pro zlepšení dovedností, potěšení, či novou zkušenost zvolili jakýkoliv umělecký obor, jsou účastníci akademie důkazem toho, že i v pozdějším věku se aktivnímu člověku mohou otevírat nové obzory a že o takové lidi není ve Vimperku nouze.

Více fotografií na facebookovém profilu města

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

 

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku