Umění přilákalo sedmdesát dříve narozených „žáků“

Celkem 70 účastníků ve věkové kategorii 55plus z Vimperku a okolí začalo v těchto dnech navštěvovat Základní uměleckou školu ve Vimperku v rámci Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku. Na projektu škola spolupracuje s Jihočeským krajem.  Příští dva roky tak mají dříve narození „žáci“ příležitost vzdělávat se v několika uměleckých oborech

„Největší zájem byl o výtvarný obor, přijali jsme 28 uchazečů a dalších 14 navštěvuje v rámci tohoto oboru základy fotografování,“ říká ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ. Ke hře na hudební nástroj či na hodiny zpěvu se přihlásilo 34 lidí. Žádaná je kytara a také klavír, ale vyučují se i klávesy, akordeon, bicí, housle, banjo a flétna, či lesní roh. Poslední jmenovaný nástroj si například vybrali dva myslivci, kteří při honech dosud troubili na polnice. Nové žáky zralého věku má ZUŠ Vimperk i v tanečním oboru a v oboru literárně-dramatickém. Mnozí si úzký kontakt s uměním dopřávají poprvé v životě, jiní chtějí „oprášit“ zapomenuté dovednosti. 

Do projektu je v celém Jihočeském kraji zapojeno pět základních uměleckých škol a všude slaví mimořádný úspěch. Ve Vimperku se věk účastníků nejčastěji pohybuje mezi 60 a 70 lety. Nejstarší „žačka“ již oslavila osmdesátiny. Výuku lektorsky zajišťuje 13 pedagogů místní ZUŠ.

Sedmdesátiletá Jaroslava Hojdarová se zapsala do výtvarného oboru. Kurzy navštěvuje společně s kamarádkou a již při první lekci byly obě překvapené, jak dobře jim šla práce s keramickou hmotou, kterou dosud nikdy nezkoušely. „Věci, které tady vyrobíme, určitě využiji i jako dárek nebo dekoraci,“dodává paní Hojdarová, která kromě toho oceňuje, že se dostane mezi lidi do příjemné společnosti. Podle lektorky Jiřiny Fleischmannové si účastnice kurzu budou moci vedle keramiky vyzkoušet i další výtvarné techniky včetně dekorací.

Sedmasedmdesátiletý  Jiří Vedral  se bude po dva příští roky zdokonalovat ve hře na klavír pod lektorským vedením  Jana Tláskala. Noty i klaviaturu se v hudební škole učil poznávat už jako malý kluk před sedmdesáti roky.„Chtěl bych se ještě zlepšit ve hře, v přednesu,“ říká dnes.

Ať už si pro zlepšení dovedností, potěšení, či novou zkušenost zvolili jakýkoliv umělecký obor, jsou účastníci akademie důkazem toho, že i v pozdějším věku se aktivnímu člověku mohou otevírat nové obzory a že o takové lidi není ve Vimperku nouze.

Více fotografií na facebookovém profilu města

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku