Město Vimperk    Aktuality    2019

Ulice 1. máje

V únoru letošního roku jsme vás informovali o aktuální situaci plánované rekonstrukce páteřní ulice našeho města, ulice 1. máje. Vše se točí kolem získání stavebního povolení. Během čtyř měsíců jsme absolvovali schůzky s projektanty, s obyvateli domů ve spodní části ulice, řešili jsme logické požadavky podnikatelů, kteří měli důležité podněty k tomu, aby nebylo v budoucnu omezeno jejich podnikání. Několikrát jsme se také sešli se zástupci firmy STRABAG a.s., která by měla pro nás tuto stavbu realizovat. Z důvodu bezpečnosti, a o tu nám jde především, jsme jednali s Policií České republiky a našli shodu. Tato jednání byla klíčová. A jaké jsou jejich výsledky?

Podporujeme umístění stromů a podélných parkovacích míst v první části ulice 1. máje – naproti panelovým domům Karla Weise. Jsme přesvědčeni, že kombinace zeleně a parkovacích míst je s ohledem na bezpečnost vyjetí osobních automobilů od rodinných domů (tzv. rozhledové trojúhelníky) velmi důležitá. Rovněž klima a pohodlí pro chodce a estetika daného místa. Dále dojde vzhledem k objemnějšímu zásobování Auto Jamra k úpravě vjezdu na křižovatce u Cihelny. Rozšíří se vjezd do zahradnictví pana Jandy. Prosazujeme také navýšené bezpečnostní přejezdy (tzv. želvy) podle původního plánu v celkovém počtu tři. Je to zejména proto, že podél komunikace je mnoho organizací (mateřská a základní škola, zimní stadion, praktická škola a Správa Národního parku Šumava), dohodli jsme se na rychlosti 30 km/hod od Fišerky po objekt České pošty.

Na základě výše popsaného měli projektanti definované zadání úpravy projektové dokumentace.

Celá rekonstrukce ulice od Fišerky po hotel Zlatá hvězda je podle smlouvy plánována na 468 dní. Nejzazší termín, do kdy mohlo město podle smlouvy vyzvat firmu STRABAG a.s. k zahájení stavby a do kdy byla firma vázána nabídkou ceny díla, byl 15.5.2019. Po jednáních se zástupci firmy STRABAG a.s. jsme se domluvili na dodatku této smlouvy s posunem tohoto termínu do 15.5.2020. To také s ohledem na budování okružní křižovatky na Fišerce, kterou taktéž staví tato firma, a úplná uzavírka ulice 1. máje by způsobila značné komplikace v dopravě a to omezení dopravy v křižovatce a úplná uzavírka. Do této doby musí být ze strany města vyzván zhotovitel k zahájení prací. Dodatek byl schválen radou města.

Prioritou zůstává zahájení rekonstrukce této ulice v letošním roce a v roce 2020 její dokončení. V rozpočtu jsou na to připravené peníze. Věříme, že po aktualizaci všech dokumentů a stanovisek dojde k vydání potřebného stavebního povolení a nic už nebude bránit zahájit klíčovou stavbu pro naše město.

 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek

 

Ulice 1. máje

Aktuality

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku