Město Vimperk    Aktuality    2019

Ulice 1. máje

V únoru letošního roku jsme vás informovali o aktuální situaci plánované rekonstrukce páteřní ulice našeho města, ulice 1. máje. Vše se točí kolem získání stavebního povolení. Během čtyř měsíců jsme absolvovali schůzky s projektanty, s obyvateli domů ve spodní části ulice, řešili jsme logické požadavky podnikatelů, kteří měli důležité podněty k tomu, aby nebylo v budoucnu omezeno jejich podnikání. Několikrát jsme se také sešli se zástupci firmy STRABAG a.s., která by měla pro nás tuto stavbu realizovat. Z důvodu bezpečnosti, a o tu nám jde především, jsme jednali s Policií České republiky a našli shodu. Tato jednání byla klíčová. A jaké jsou jejich výsledky?

Podporujeme umístění stromů a podélných parkovacích míst v první části ulice 1. máje – naproti panelovým domům Karla Weise. Jsme přesvědčeni, že kombinace zeleně a parkovacích míst je s ohledem na bezpečnost vyjetí osobních automobilů od rodinných domů (tzv. rozhledové trojúhelníky) velmi důležitá. Rovněž klima a pohodlí pro chodce a estetika daného místa. Dále dojde vzhledem k objemnějšímu zásobování Auto Jamra k úpravě vjezdu na křižovatce u Cihelny. Rozšíří se vjezd do zahradnictví pana Jandy. Prosazujeme také navýšené bezpečnostní přejezdy (tzv. želvy) podle původního plánu v celkovém počtu tři. Je to zejména proto, že podél komunikace je mnoho organizací (mateřská a základní škola, zimní stadion, praktická škola a Správa Národního parku Šumava), dohodli jsme se na rychlosti 30 km/hod od Fišerky po objekt České pošty.

Na základě výše popsaného měli projektanti definované zadání úpravy projektové dokumentace.

Celá rekonstrukce ulice od Fišerky po hotel Zlatá hvězda je podle smlouvy plánována na 468 dní. Nejzazší termín, do kdy mohlo město podle smlouvy vyzvat firmu STRABAG a.s. k zahájení stavby a do kdy byla firma vázána nabídkou ceny díla, byl 15.5.2019. Po jednáních se zástupci firmy STRABAG a.s. jsme se domluvili na dodatku této smlouvy s posunem tohoto termínu do 15.5.2020. To také s ohledem na budování okružní křižovatky na Fišerce, kterou taktéž staví tato firma, a úplná uzavírka ulice 1. máje by způsobila značné komplikace v dopravě a to omezení dopravy v křižovatce a úplná uzavírka. Do této doby musí být ze strany města vyzván zhotovitel k zahájení prací. Dodatek byl schválen radou města.

Prioritou zůstává zahájení rekonstrukce této ulice v letošním roce a v roce 2020 její dokončení. V rozpočtu jsou na to připravené peníze. Věříme, že po aktualizaci všech dokumentů a stanovisek dojde k vydání potřebného stavebního povolení a nic už nebude bránit zahájit klíčovou stavbu pro naše město.

 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek

 

Ulice 1. máje

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku