Tisková zpráva:

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě charitativního bazaru konaného dne 29. 11. 2014. Zejména Střední škole a Základníškole Vimperk za zapůjčení jídelny v Rožmberské ulici a paní Vladimíře Martanové za poskytnuté občerstvení. Dále děkujeme všem, kteří darovali zboží do prodeje a také každému návštěvníkovi našeho bazaru, který svým nákupem nebo finančním darem přispěl. Podařilo se nám vybrat krásných 16.600 Kč a výtěžek bude použit na připravované projekty našeho sdružení.

Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku