Tisková zpráva:

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě charitativního bazaru konaného dne 29. 11. 2014. Zejména Střední škole a Základníškole Vimperk za zapůjčení jídelny v Rožmberské ulici a paní Vladimíře Martanové za poskytnuté občerstvení. Dále děkujeme všem, kteří darovali zboží do prodeje a také každému návštěvníkovi našeho bazaru, který svým nákupem nebo finančním darem přispěl. Podařilo se nám vybrat krásných 16.600 Kč a výtěžek bude použit na připravované projekty našeho sdružení.

Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva
Tisková zpráva

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku