Tisková zpráva.

Dnešního dne jsme se seznámili s rozsudkem Krajského soudu [PDF 253 kB] v Č. Budějovicích, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Vimperk o zákazu shromáždění svolaného Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Krajský soud se podle textu výroku rozsudku bohužel nezabýval podstatou důvodů, pro které MěÚ Vimperk uvedené shromáždění zakázal, tedy hrozbou eskalace sociálního napětí v důsledku rozněcování nesnášenlivosti z důvodů příslušnosti k rase nebo sociální skupině. Krajský soud bohužel nezohlednil ani fakt, že ohlášené shromáždění koliduje s oslavami zahájení adventu. Krajský soud bohužel důvody svého rozhodnutí blíže nesdělil.

Město Vimperk z těchto důvodů přijalo ve spolupráci s Policií ČR příslušná opatření k zajištění pořádku ve městě a k zajištění bezpečnosti občanů a ochrany majetku.

 

Ing. Bohumil Petrášek

starosta města Vimperk

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku