Tisková zpráva.

Dnešního dne jsme se seznámili s rozsudkem Krajského soudu [PDF 253 kB] v Č. Budějovicích, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Vimperk o zákazu shromáždění svolaného Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Krajský soud se podle textu výroku rozsudku bohužel nezabýval podstatou důvodů, pro které MěÚ Vimperk uvedené shromáždění zakázal, tedy hrozbou eskalace sociálního napětí v důsledku rozněcování nesnášenlivosti z důvodů příslušnosti k rase nebo sociální skupině. Krajský soud bohužel nezohlednil ani fakt, že ohlášené shromáždění koliduje s oslavami zahájení adventu. Krajský soud bohužel důvody svého rozhodnutí blíže nesdělil.

Město Vimperk z těchto důvodů přijalo ve spolupráci s Policií ČR příslušná opatření k zajištění pořádku ve městě a k zajištění bezpečnosti občanů a ochrany majetku.

 

Ing. Bohumil Petrášek

starosta města Vimperk

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku