Svoz separovaného odpadu

Městské služby Vimperk zahajují dne 01.04.2011 svoz separovaného odpadu / papír, plast, bio /. K tomuto účelu vypracovaly podnikatelský záměr a projekt, který byl podkladem k podání žádosti o dotaci. Na konci řízení trvajícím téměř 2 roky byly úspěšné a získaly finanční prostředky na nákup svozové techniky, nejrůznějších nádob na odpady a kontejnerů v hodnotě 7 mil. korun. Vše bude ve prospěch občanů zejména Vimperka a okolí s cílem zlepšit možnosti třídění odpadů v našem městě.

Separovaný odpad

Separovaný odpad

Separovaný odpad

Ing. Jan Král
jednatel společnosti

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku