Studie ukazují budoucnost i postupné kroky k rozvoji lokalit ve městě

Obyvatelé Vimperku měli letos několikrát příležitost vyjádřit se ke vznikající studii regenerace panelového sídliště. Větší spolupráci s veřejností by si vedení města přálo při zpracování studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Na podzim bude představena a s obyvateli prodiskutována také studie k dalšímu rozvoji víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. Proč vlastně město do studií investuje prostředky a jak zajistit, že na rozvojové plány po čase „nesedne prach“?

„Každé město potřebuje vizi, jak by se mělo rozvíjet do budoucna,“ říká Jiří Cais, místostarosta Vimperku. „Této vizi by mělo odpovídat strategické plánování. Rozvojové nebo architektonické studie jsou dalším stupněm tohoto plánování a řeší například jednotlivé části města v podobě konkrétních návrhů. Místa a jejich budoucí využití jsou zde nahlížena z mnoha úhlů pohledu. Čím více se do konečné podoby studie svými názory zapojí veřejnost, tím lépe.“

Díky komplexnosti zpracovávaných studií je možné vidět, jak by mohla být daná území, či jednotlivé objekty řešeny v maximalistické podobě. Vlastní realizaci lze potom rozdělit na několik různě nákladných etap a podle aktuálních potřeb a finančních prostředků postupovat po částech. „Navíc díky projektové připravenosti je město schopno pružněji reagovat na případné dotační výzvy, má tak větší šance získat peníze z jiných zdrojů a šetřit vlastní rozpočet na další potřebné akce,“ doplňuje Jiří Cais. Například podle studie regenerace panelového sídliště by na Sídlišti Míru měla být v prvních etapách řešena parkovací místa a jednosměrná úprava ulice Mírová včetně nového výjezdu ze sídliště. „Jsme připraveni k tomu, abychom mohli začít projektovat a následně podávat žádosti o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj,“ vysvětluje Jiří Cais.  V případě, že město uspěje, lze tak postupně získávat prostředky na realizaci jednotlivých etap.

Životnost studií, tedy že po každé změně politické reprezentace neskočí „v šuplíku“, by měla zajistit jednak jejich vazba na strategický plán a jím dané směřování rozvoje a také co největší účast veřejnosti při zpracování či posuzování studií a vytýčení následných priorit.

Spolupráce s veřejností a využití dotací

Obyvatelé Vimperku budou mít možnost na podzim se aktivně zapojit do tvorby studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská i navazujících ulic či ploch. „Půjde o návrh nového pojetí veřejného prostranství kolem dopravní tepny našeho města,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová. Město má již z minulého období zpracován projekt na celkovou opravu povrchů a veškeré infrastruktury ulice 1. máje, kde předpokládané náklady činí více než 50 milionů korun. „Protože studie je předstupněm velké investice, musí být zpracována co nejpodrobněji a v úzké spolupráci s veřejností. Chceme využívat a sdílet zkušenosti z jiných měst, kde se podobné studie zpracovávaly. V tomto duchu bude například chystaná přednáška starosty Dolních Břežan, která se uskuteční v listopadu,“ dodává starostka.

Dalším materiálem, který bude brzy představen veřejnosti, je rozvojová studie víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. „Město má studii již zpracovánu v jejím maximalistickém pojetí. To znamená, jak by se areál mohl rozvíjet a v budoucnu vypadat, pokud by k tomu byla vůle a finanční prostředky. Případnou realizaci po etapách bychom určitě podmiňovali získáním dotací,“ říká Jiří Cais. Podle jeho názoru je v současnosti kapacita Vodníku využívána zhruba ze 70 až 80 procent. „Ačkoliv tu zvláště v odpoledních hodinách bývají tréninky sportovních klubů, může si sem každý přijít zasportovat nebo na procházku, aniž by byl nějak omezován.“ Jedinečná atmosféra areálu podle místostarosty ovlivňuje malé Vimperáky a jejich vztah ke sportu. Rozvoj lokality město v nedávném období podpořilo nákupem nové rolby pro zajištění zimního provozu a vybudováním nové kanalizace ke zdejšímu sociálnímu zařízení. Podmínkou pro uskutečnění dalších kroků vyplývajících ze studie, například rozšíření běžeckých či cyklistických tras nebo vybudování biatlonové střelnice, je zpracování změny územního plánu.

Devět let starý projekt potřebuje úpravy

Město má již také hotovu objemovou studii týkající druhé etapy areálu vodních sportů, přesněji úpravy již zpracovaného projektu na zastřešení stávajícího plaveckého bazénu. „Devět let starý projekt v původní podobě počítá s patrovou budovou, kde jsou při vstupu rozdělené šatny, pánská v patře, dámská v přízemí. To už podle dnešních standardů není obvyklé,“ vysvětluje místostarosta. „Upřednostňujeme jednopodlažní objekt s víceúčelovým využitím, vzniklo by zde například i technické zázemí pro ostatní sportoviště, která jsou v areálu letních sportů. A díky objemové studii víme, že tato úprava projektu je reálná.“  Inspirací k praktičtější a na rodiny zaměřené podobě areálu vodních sportů byly Vimperským obdobná zařízení v Čechách i v sousedním Bavorsku, která jsou vyhledávanými volnočasovými atraktivitami. Uvažuje se také o výhodnějším umístění parkoviště.

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

25.3.2020

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23.3.2020 další mimořádné opatření, v kterém jsou upraveny podmínky pohybu osob na veřejnosti.

25.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020

Regulační opatření v dopravě - Veřejná linková doprava, Městská hromadná doprava, Drážní doprava - Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

23.3.2020

Nouzová sterilizace respirátorů a roušek

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků je možné nouzově respirátory a roušky sterilizovat pro opakované použití. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze uvádí čtyři v domácnosti běžně dostupné možnosti.

23.3.2020

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dne 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

23.3.2020

Informace pro pendlery jezdící za prací do sousední země

Pendler, který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ - "knížku přeshraničního pracovníka"

23.3.2020

Úklid společných prostor v domech

Při provádění úklidu společných prostor v domech ve správě MěSD s.r.o., ale i ostatních, žádáme o zintenzivnění a pečlivost úklidu. Při úklidu, prosíme nezapomínejte na madla, kliky (jak vchodových tak bytových dveří), držáků zábradlí apod... Úklid provádějte i s prostředky, které ještě máte.

23.3.2020

Oslov seniora

Máte ve svém okolí seniora, který je sám a potřeboval by pomoci? Oslovte ho a zeptejte se, zda nepotřebuje pomoci. Pokud o někom takovém víte, klidně kontaktujte naši informační linku 388 414 365.

20.3.2020

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Žádáme obyvatele města, kteří jsou v karanténě a ty, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19, aby věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpadem z domácnosti.

20.3.2020

Provozní doba BH Nemocnice Vimperk a.s.

Budou poskytovány konzultace po telefonu nebo e-mailem.

20.3.2020

Informace o provozu lékáren

Všechny lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku. Rovněž upozorňujeme, že každý den je vymezen čas pro seniory od 10.00 do 12.00 hodin.

20.3.2020

Změna otevírací doby pošty

Od 19.3.2020 bude pošta Vimperk na základě rozhodnutí Krizového štábu České pošty otevřena následovně: PO - PÁ od 08:00 do 16:00 hodin SOBOTA zavřeno

20.3.2020

Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

19.3.2020

Aktuální situace v doručování zásilek České pošty

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku.

18.3.2020

NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA MĚÚ VIMPERK

V souvislosti s nařízeními vlády České republiky a s cílem zajistit vzájemnou maximální bezpečnost jak klientů městského úřadu, tak jeho zaměstnanců nařizuji zaměstnancům Městského úřadu Vimperk v neodkladných a závažných případech, v omezených úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin, povolit vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Vimperk výhradně se zakrytým obličejem.

18.3.2020

Umíme si pomáhat, stačí slovo a dobrá vůle

Včera v dopoledních hodinách vedení města společně s velitelem a strážníky Městské policie Vimperk navštívilo všechny obchody s prodejem nebaleného pečiva. Usnesením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 bylo nařízeno, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění podmínek, které zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, jednorázovými rukavicemi.

18.3.2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

17.3.2020

Rozšíření služeb pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

16.3.2020

Omezení provozu městského úřadu Vimperk pro veřejnost

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16.3.2020 , kdy jsou zaznamenány nárůsty šíření epidemie koronaviru, dochází od pondělí 16.3.2020 do odvolání k omezení osobního kontaktu pracovníků Městského úřadu Vimperk s veřejností.

13.3.2020

Informace k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

13.3.2020

Zákaz přítomnosti veřejnosti v Informačním centru Vimperk

Vážení spoluobčané, návštěvníci Vimperka, vláda České republiky na svém jednání v pátek 13. 3. 2020 mimo jiné od 14.3.2020 od 6:00 hodin do odvolání zakázala přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech.

13.3.2020

Preventivní opatření města Vimperk – přerušení provozu mateřských škol

Rada města Vimperk zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a rozhodla na základě doporučení MŠMT v souladu se závěry z jednání krizového štábu ORP Vimperk, který zasedal dne 13. 3. 2020, o přerušení provozu MŠ Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice a MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice. Přerušení počíná dnem 17. 3. 2020 a platí až do odvolání.

12.3.2020

Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

11.3.2020

Městský úřad Vimperk - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu Vimperk a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

10.3.2020

Aktuální informace o uzavření škol a zákazu konání hromadných akcí ve Vimperku

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.

9.3.2020

Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji

K omezení šíření koronaviru, a tím i zvládnutí situace je nezbytná především spolupráce Vás, našich občanů. Prosíme proto o důsledné dodržování všech vydávaných pokynů, doporučení a nařízení. Je věcí náš všech, abychom byli připraveni, a především zabránili rozšíření koronaviru, kdy nemoc nemusí postihnout přímo ty, kteří nedodržují doporučená či přijatá opatření, ale mohou být fatální pro jejich blízké či blízké nás ostatních.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

27.2.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku