Studie ukazují budoucnost i postupné kroky k rozvoji lokalit ve městě

Obyvatelé Vimperku měli letos několikrát příležitost vyjádřit se ke vznikající studii regenerace panelového sídliště. Větší spolupráci s veřejností by si vedení města přálo při zpracování studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Na podzim bude představena a s obyvateli prodiskutována také studie k dalšímu rozvoji víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. Proč vlastně město do studií investuje prostředky a jak zajistit, že na rozvojové plány po čase „nesedne prach“?

„Každé město potřebuje vizi, jak by se mělo rozvíjet do budoucna,“ říká Jiří Cais, místostarosta Vimperku. „Této vizi by mělo odpovídat strategické plánování. Rozvojové nebo architektonické studie jsou dalším stupněm tohoto plánování a řeší například jednotlivé části města v podobě konkrétních návrhů. Místa a jejich budoucí využití jsou zde nahlížena z mnoha úhlů pohledu. Čím více se do konečné podoby studie svými názory zapojí veřejnost, tím lépe.“

Díky komplexnosti zpracovávaných studií je možné vidět, jak by mohla být daná území, či jednotlivé objekty řešeny v maximalistické podobě. Vlastní realizaci lze potom rozdělit na několik různě nákladných etap a podle aktuálních potřeb a finančních prostředků postupovat po částech. „Navíc díky projektové připravenosti je město schopno pružněji reagovat na případné dotační výzvy, má tak větší šance získat peníze z jiných zdrojů a šetřit vlastní rozpočet na další potřebné akce,“ doplňuje Jiří Cais. Například podle studie regenerace panelového sídliště by na Sídlišti Míru měla být v prvních etapách řešena parkovací místa a jednosměrná úprava ulice Mírová včetně nového výjezdu ze sídliště. „Jsme připraveni k tomu, abychom mohli začít projektovat a následně podávat žádosti o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj,“ vysvětluje Jiří Cais.  V případě, že město uspěje, lze tak postupně získávat prostředky na realizaci jednotlivých etap.

Životnost studií, tedy že po každé změně politické reprezentace neskočí „v šuplíku“, by měla zajistit jednak jejich vazba na strategický plán a jím dané směřování rozvoje a také co největší účast veřejnosti při zpracování či posuzování studií a vytýčení následných priorit.

Spolupráce s veřejností a využití dotací

Obyvatelé Vimperku budou mít možnost na podzim se aktivně zapojit do tvorby studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská i navazujících ulic či ploch. „Půjde o návrh nového pojetí veřejného prostranství kolem dopravní tepny našeho města,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová. Město má již z minulého období zpracován projekt na celkovou opravu povrchů a veškeré infrastruktury ulice 1. máje, kde předpokládané náklady činí více než 50 milionů korun. „Protože studie je předstupněm velké investice, musí být zpracována co nejpodrobněji a v úzké spolupráci s veřejností. Chceme využívat a sdílet zkušenosti z jiných měst, kde se podobné studie zpracovávaly. V tomto duchu bude například chystaná přednáška starosty Dolních Břežan, která se uskuteční v listopadu,“ dodává starostka.

Dalším materiálem, který bude brzy představen veřejnosti, je rozvojová studie víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. „Město má studii již zpracovánu v jejím maximalistickém pojetí. To znamená, jak by se areál mohl rozvíjet a v budoucnu vypadat, pokud by k tomu byla vůle a finanční prostředky. Případnou realizaci po etapách bychom určitě podmiňovali získáním dotací,“ říká Jiří Cais. Podle jeho názoru je v současnosti kapacita Vodníku využívána zhruba ze 70 až 80 procent. „Ačkoliv tu zvláště v odpoledních hodinách bývají tréninky sportovních klubů, může si sem každý přijít zasportovat nebo na procházku, aniž by byl nějak omezován.“ Jedinečná atmosféra areálu podle místostarosty ovlivňuje malé Vimperáky a jejich vztah ke sportu. Rozvoj lokality město v nedávném období podpořilo nákupem nové rolby pro zajištění zimního provozu a vybudováním nové kanalizace ke zdejšímu sociálnímu zařízení. Podmínkou pro uskutečnění dalších kroků vyplývajících ze studie, například rozšíření běžeckých či cyklistických tras nebo vybudování biatlonové střelnice, je zpracování změny územního plánu.

Devět let starý projekt potřebuje úpravy

Město má již také hotovu objemovou studii týkající druhé etapy areálu vodních sportů, přesněji úpravy již zpracovaného projektu na zastřešení stávajícího plaveckého bazénu. „Devět let starý projekt v původní podobě počítá s patrovou budovou, kde jsou při vstupu rozdělené šatny, pánská v patře, dámská v přízemí. To už podle dnešních standardů není obvyklé,“ vysvětluje místostarosta. „Upřednostňujeme jednopodlažní objekt s víceúčelovým využitím, vzniklo by zde například i technické zázemí pro ostatní sportoviště, která jsou v areálu letních sportů. A díky objemové studii víme, že tato úprava projektu je reálná.“  Inspirací k praktičtější a na rodiny zaměřené podobě areálu vodních sportů byly Vimperským obdobná zařízení v Čechách i v sousedním Bavorsku, která jsou vyhledávanými volnočasovými atraktivitami. Uvažuje se také o výhodnějším umístění parkoviště.

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku