Mapa webových stránek městského úřadu

Město a okolí

 1. Historie města
 2. Památky
 3. Mapa města
 4. Partnerská města
 5. Organizace, firmy, spolky
  1. Organizace
  2. Sdružení,spolky,kluby
  3. Infocentra
  4. Firmy
  5. Zdravotnictví, Lékárny, Veterinární ordinace
 6. Sport
  1. HC Vimperk
  2. Šumavan Vimperk
  3. Ostatní
 7. Vimperské noviny
 8. Významné osobnosti

Samospráva města

 1. Rada města
 2. Zastupitelstvo

Městský úřad

 1. E-podatelna
 2. Formuláře
  1. Kancelář starosty
  2. Odbor vnitřních věcí
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  4. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
  5. Odbor hospodářský a bytový
  6. Odbor Životního prostředí
  7. Turistické informační středisko
  8. Odbor obecní živnostenský úřad
  9. Finanční odbor
  10. Odbor výstavby a územního plánování
  11. Odbor investic a údržby
  12. Odbor dopravy a silničního hospodářství
  13. Ostatní
 3. Úřední deska
 4. Telefonní seznam
 5. Pracovní doba
 6. Vyhlášky a nařízení
 7. Stížnosti a petice
 8. Komise a výbory
 9. Odbory MěÚ
  1. Kancelář starostky
  2. Odbor vnitřních věcí
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  4. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
  5. Odbor hospodářský a bytový
  6. Odbor Životního prostředí
  7. Odbor obecní živnostenský úřad
  8. Finanční odbor
  9. Odbor výstavby a územního plánování
  10. Odbor investic a údržby
  11. Odbor dopravy a silničního hospodářství
 10. Organizační řád
 11. Ostatní informace
 12. Povinně zveřejňované informace
 13. Správní obvod
 14. Městské organizace
  1. Městská policie
  2. Základní škola T.G.M
  3. Základní škola - Smetanova
  4. Mateřská škola Vimperk - 1.máje
  5. Mateřská škola Vimperk - Klostermannova
  6. Městské kulturní středisko
  7. Městská knihovna
  8. Sportovní tělovýchovné a rekreační zařízení
  9. Městské lesy
  10. Městské služby
  11. Městská správa domů
  12. Městské koupaliště
  13. KVINT Vimperk s.r.o.
  14. Sběrný dvůr

Akce ve Vimperku

Aktuality

Naturvision

Užitečné odkazy

Návštěvní kniha

Mapa webových stránek

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku