Strážníci se zaměří na neukázněné pejskaře

Hlídky Městské policie Vimperk se v jarních a letních měsících chystají zaměřit na majitele psů. Vedle dodržování vyhlášky č. 1/2010  budou strážníci kontrolovat, zda jsou pejsci řádně přihlášeni.

Ve Vimperku je v současnosti registrováno zhruba 700 psů různých ras vlastněných asi 650 majiteli. Největší oblibě se v poslední době těší hlavně malá plemena, jorkširský teriér, bišonek nebo jezevčík. „Pokud majitel psa nepřihlásí, může být pokutován až do výše několika tisíc korun za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy,“ říká Zdeňka Filipová z finančního odboru MěÚ Vimperk, která pravidelně ve Vimperských novinách na tuto povinnost majitele psů upozorňuje.

Při venčení svých čtyřnohých kamarádů někteří pejskaři porušují vyhlášku tím, že nechávají psy volně pobíhat v místech, kde je to zakázáno. „Na veřejných prostranstvích ve městě, není-li to vyhláškou upraveno jinak, platí povinnost mít psa na vodítku,“ upozorňuje Peter Macorlík z Městské policie Vimperk. Samozřejmě pokud majitel svého psa nezvládá, pak ho nesmí pouštět na volno ani tam, kde je to povoleno.“ Strážníci městské policie mohou v tomto případě v blokovém řízení udělit za porušování pravidel vyhlášky pokutu do pěti tisíc korun. 

Samozřejmou povinností majitelů psů je úklid exkrementů. Pokud by po svém psu zanechali například znečištěný chodník, dopouštějí se přestupku proti veřejnému pořádku. „Po městě je rozmístěno 21 odpadkových košů opatřených stojany se sáčky, které mohou pejskaři k úklidu použít,“ říká Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. Sáčky jsou pravidelně doplňovány. Zjistíte-li, že někde chybí, informujte mne, prosím, na telefonním čísle 388 402 229. Znečištěný sáček lze vhodit do jakéhokoliv odpadkového koše.“ 

I když stojany se sáčky byly instalovány především na místech, kam se často chodí venčit psi, mnohde se to míjí účinkem. „Dokud si většina lidí neuvědomí, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je stejný společenský prohřešek jako po sobě neuklidit toaletu, bude problém bohužel stále trvat,“ dodává Marie Hejlková.

Městská policie může každému, kdo se dopouští znečišťování veřejných prostranství, na místě udělit blokovou pokutu do pěti tisíc korun. „Snažíme se působit především preventivně,“ říká Peter Macorlík. „Ale i v minulosti jsme neukázněné majitele psů několikrát pokutovali. Letos budeme přísnější.“

Pokud obyvatelé města chtějí, aby prostředí kolem nich bylo příjemné, neměli by být k porušování pravidel lhostejní. I jednoduchá fotodokumentace třeba mobilním telefonem může být důkazním materiálem, díky kterému se majitel psa postihu těžko vyhne.

„Určitě bychom na tomto místě měli pochválit všechny ukázněné pejskaře, kterých určitě také není málo, jejichž psi nikoho neobtěžují,“ dodává Peter Macorlík.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

 

 

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku