Strážníci se zaměří na neukázněné pejskaře

Hlídky Městské policie Vimperk se v jarních a letních měsících chystají zaměřit na majitele psů. Vedle dodržování vyhlášky č. 1/2010  budou strážníci kontrolovat, zda jsou pejsci řádně přihlášeni.

Ve Vimperku je v současnosti registrováno zhruba 700 psů různých ras vlastněných asi 650 majiteli. Největší oblibě se v poslední době těší hlavně malá plemena, jorkširský teriér, bišonek nebo jezevčík. „Pokud majitel psa nepřihlásí, může být pokutován až do výše několika tisíc korun za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy,“ říká Zdeňka Filipová z finančního odboru MěÚ Vimperk, která pravidelně ve Vimperských novinách na tuto povinnost majitele psů upozorňuje.

Při venčení svých čtyřnohých kamarádů někteří pejskaři porušují vyhlášku tím, že nechávají psy volně pobíhat v místech, kde je to zakázáno. „Na veřejných prostranstvích ve městě, není-li to vyhláškou upraveno jinak, platí povinnost mít psa na vodítku,“ upozorňuje Peter Macorlík z Městské policie Vimperk. Samozřejmě pokud majitel svého psa nezvládá, pak ho nesmí pouštět na volno ani tam, kde je to povoleno.“ Strážníci městské policie mohou v tomto případě v blokovém řízení udělit za porušování pravidel vyhlášky pokutu do pěti tisíc korun. 

Samozřejmou povinností majitelů psů je úklid exkrementů. Pokud by po svém psu zanechali například znečištěný chodník, dopouštějí se přestupku proti veřejnému pořádku. „Po městě je rozmístěno 21 odpadkových košů opatřených stojany se sáčky, které mohou pejskaři k úklidu použít,“ říká Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. Sáčky jsou pravidelně doplňovány. Zjistíte-li, že někde chybí, informujte mne, prosím, na telefonním čísle 388 402 229. Znečištěný sáček lze vhodit do jakéhokoliv odpadkového koše.“ 

I když stojany se sáčky byly instalovány především na místech, kam se často chodí venčit psi, mnohde se to míjí účinkem. „Dokud si většina lidí neuvědomí, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je stejný společenský prohřešek jako po sobě neuklidit toaletu, bude problém bohužel stále trvat,“ dodává Marie Hejlková.

Městská policie může každému, kdo se dopouští znečišťování veřejných prostranství, na místě udělit blokovou pokutu do pěti tisíc korun. „Snažíme se působit především preventivně,“ říká Peter Macorlík. „Ale i v minulosti jsme neukázněné majitele psů několikrát pokutovali. Letos budeme přísnější.“

Pokud obyvatelé města chtějí, aby prostředí kolem nich bylo příjemné, neměli by být k porušování pravidel lhostejní. I jednoduchá fotodokumentace třeba mobilním telefonem může být důkazním materiálem, díky kterému se majitel psa postihu těžko vyhne.

„Určitě bychom na tomto místě měli pochválit všechny ukázněné pejskaře, kterých určitě také není málo, jejichž psi nikoho neobtěžují,“ dodává Peter Macorlík.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

 

 

 

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku