Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Finanční podíl města Vimperk je 13 milionů korun. To znamená o zhruba šest milionů méně, než se původně předpokládalo. 

„Akci se podařilo dobře vysoutěžit,“ říká Michal Janče z odboru investic a údržby MÚ Vimperk. „Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala akciová společnost Strabag.“

Město Vimperk uvolnilo z letošního rozpočtu původně 11 milionů korun, ty byly navýšeny o další dva miliony z rezervy města. „Tak se nám podaří pokrýt veškeré náklady již letos a rozpočet v příštím roce nebude stavbou zatížen,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.

Projekt zahrnuje výstavbu okružní křižovatky s pěti výjezdy – dvěma v rámci silnice II/145 (ulice Sklářská), jeden do Nádražní ulice, další k autobusovému nádraží a výjezd k obchodním zařízením Lidl a Penny. Stavba si vyžádá překládky inženýrských sítí, úpravu rozmístění lamp veřejného osvětlení a přeložku sdělovacího vedení. „Stávající mostní konstrukce budou odstraněny a Pravětínský potok bude zatrubněn konstrukcí z prefabrikovaných dílců, která se po dokončení zasype. Nová zeleň bude osázena okolo všech vybudovaných sjezdů a části koryta Pravětínského potoka i uvnitř středového prstence křižovatky,“ informuje Michal Janče.

Společně s výstavbou okružní křižovatky se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace v ulici Nádražní. Součástí stavby jsou také čtyři přechody pro pěší, většina se středovým ostrůvkem. Projekt zahrnuje rovněž nové chodníky a nová napojení do ulic Tovární a Nerudova z ulice Nádražní.

Napojení místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a také výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici zaplatí město Vimperk. „Chceme se pokusit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu alespoň na část prací, které město hradí ze svého rozpočtu. Konkrétně na stavbu chodníků kolem křižovatky a v ulici Nádražní,“ doplňuje starostka.

Okružní křižovatka by měla být dokončena ještě v letošním roce, zhruba za osm měsíců.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Předávání staveniště
Předávání staveniště

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku