Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Finanční podíl města Vimperk je 13 milionů korun. To znamená o zhruba šest milionů méně, než se původně předpokládalo. 

„Akci se podařilo dobře vysoutěžit,“ říká Michal Janče z odboru investic a údržby MÚ Vimperk. „Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala akciová společnost Strabag.“

Město Vimperk uvolnilo z letošního rozpočtu původně 11 milionů korun, ty byly navýšeny o další dva miliony z rezervy města. „Tak se nám podaří pokrýt veškeré náklady již letos a rozpočet v příštím roce nebude stavbou zatížen,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.

Projekt zahrnuje výstavbu okružní křižovatky s pěti výjezdy – dvěma v rámci silnice II/145 (ulice Sklářská), jeden do Nádražní ulice, další k autobusovému nádraží a výjezd k obchodním zařízením Lidl a Penny. Stavba si vyžádá překládky inženýrských sítí, úpravu rozmístění lamp veřejného osvětlení a přeložku sdělovacího vedení. „Stávající mostní konstrukce budou odstraněny a Pravětínský potok bude zatrubněn konstrukcí z prefabrikovaných dílců, která se po dokončení zasype. Nová zeleň bude osázena okolo všech vybudovaných sjezdů a části koryta Pravětínského potoka i uvnitř středového prstence křižovatky,“ informuje Michal Janče.

Společně s výstavbou okružní křižovatky se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace v ulici Nádražní. Součástí stavby jsou také čtyři přechody pro pěší, většina se středovým ostrůvkem. Projekt zahrnuje rovněž nové chodníky a nová napojení do ulic Tovární a Nerudova z ulice Nádražní.

Napojení místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a také výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici zaplatí město Vimperk. „Chceme se pokusit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu alespoň na část prací, které město hradí ze svého rozpočtu. Konkrétně na stavbu chodníků kolem křižovatky a v ulici Nádražní,“ doplňuje starostka.

Okružní křižovatka by měla být dokončena ještě v letošním roce, zhruba za osm měsíců.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Předávání staveniště
Předávání staveniště

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku