Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Finanční podíl města Vimperk je 13 milionů korun. To znamená o zhruba šest milionů méně, než se původně předpokládalo. 

„Akci se podařilo dobře vysoutěžit,“ říká Michal Janče z odboru investic a údržby MÚ Vimperk. „Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala akciová společnost Strabag.“

Město Vimperk uvolnilo z letošního rozpočtu původně 11 milionů korun, ty byly navýšeny o další dva miliony z rezervy města. „Tak se nám podaří pokrýt veškeré náklady již letos a rozpočet v příštím roce nebude stavbou zatížen,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.

Projekt zahrnuje výstavbu okružní křižovatky s pěti výjezdy – dvěma v rámci silnice II/145 (ulice Sklářská), jeden do Nádražní ulice, další k autobusovému nádraží a výjezd k obchodním zařízením Lidl a Penny. Stavba si vyžádá překládky inženýrských sítí, úpravu rozmístění lamp veřejného osvětlení a přeložku sdělovacího vedení. „Stávající mostní konstrukce budou odstraněny a Pravětínský potok bude zatrubněn konstrukcí z prefabrikovaných dílců, která se po dokončení zasype. Nová zeleň bude osázena okolo všech vybudovaných sjezdů a části koryta Pravětínského potoka i uvnitř středového prstence křižovatky,“ informuje Michal Janče.

Společně s výstavbou okružní křižovatky se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace v ulici Nádražní. Součástí stavby jsou také čtyři přechody pro pěší, většina se středovým ostrůvkem. Projekt zahrnuje rovněž nové chodníky a nová napojení do ulic Tovární a Nerudova z ulice Nádražní.

Napojení místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a také výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici zaplatí město Vimperk. „Chceme se pokusit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu alespoň na část prací, které město hradí ze svého rozpočtu. Konkrétně na stavbu chodníků kolem křižovatky a v ulici Nádražní,“ doplňuje starostka.

Okružní křižovatka by měla být dokončena ještě v letošním roce, zhruba za osm měsíců.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Předávání staveniště
Předávání staveniště

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku