Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Finanční podíl města Vimperk je 13 milionů korun. To znamená o zhruba šest milionů méně, než se původně předpokládalo. 

„Akci se podařilo dobře vysoutěžit,“ říká Michal Janče z odboru investic a údržby MÚ Vimperk. „Nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podala akciová společnost Strabag.“

Město Vimperk uvolnilo z letošního rozpočtu původně 11 milionů korun, ty byly navýšeny o další dva miliony z rezervy města. „Tak se nám podaří pokrýt veškeré náklady již letos a rozpočet v příštím roce nebude stavbou zatížen,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.

Projekt zahrnuje výstavbu okružní křižovatky s pěti výjezdy – dvěma v rámci silnice II/145 (ulice Sklářská), jeden do Nádražní ulice, další k autobusovému nádraží a výjezd k obchodním zařízením Lidl a Penny. Stavba si vyžádá překládky inženýrských sítí, úpravu rozmístění lamp veřejného osvětlení a přeložku sdělovacího vedení. „Stávající mostní konstrukce budou odstraněny a Pravětínský potok bude zatrubněn konstrukcí z prefabrikovaných dílců, která se po dokončení zasype. Nová zeleň bude osázena okolo všech vybudovaných sjezdů a části koryta Pravětínského potoka i uvnitř středového prstence křižovatky,“ informuje Michal Janče.

Společně s výstavbou okružní křižovatky se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace v ulici Nádražní. Součástí stavby jsou také čtyři přechody pro pěší, většina se středovým ostrůvkem. Projekt zahrnuje rovněž nové chodníky a nová napojení do ulic Tovární a Nerudova z ulice Nádražní.

Napojení místních komunikací, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a také výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici zaplatí město Vimperk. „Chceme se pokusit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu alespoň na část prací, které město hradí ze svého rozpočtu. Konkrétně na stavbu chodníků kolem křižovatky a v ulici Nádražní,“ doplňuje starostka.

Okružní křižovatka by měla být dokončena ještě v letošním roce, zhruba za osm měsíců.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Předávání staveniště
Předávání staveniště

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku