Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

V posledních týdnech bylo ve Vimperku zahájeno několik plánovaných stavebních akcí letošního roku.

Ulice 1. máje

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap. 1. etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před křižovatku u KD Cihelna je plánována v termínu od 30.03.2020 do 25.05.2020. Jednotlivé etapy výstavby budou probíhat za plné uzavírky a bude povolen pouze vstup pro majitele přilehlých nemovitostí, zásobování provozoven a IZS. Vstupy pro pěší do provozoven budou zachovány. Stavbu realizuje společnost Strabag a.s. za více jak 70 milionů korun.

Oprava komunikací po zimě

Každý rok po zimě město Vimperk realizuje opravu poškozených komunikací (tzv. výtluků) a nejinak tomu je i letos. Na sídlišti v ulici K Rokli byla v úterý 7.4. zahájena oprava parkoviště v celkové ploše cca 300 m2. Tato akce je zahrnuta do těchto oprav po zimě a v podstatě tím bylo vše zahájeno. Odbor investic a údržby zmapoval a nafotil komunikace ve městě Vimperk i v okolních osadách a tento materiál je předán stavební firmě, která následně realizuje opravy. Celkově půjde o cca 2000 m2 ploch. V rozpočtu města jsou připraveny 3 miliony korun, a pokud zbydou finanční prostředky, rádi bychom opravili i některou část chodníků na sídlišti. Celou stavební akci realizuje firma Reno Šumava a.s., která tuto zakázku vyhrála na roky 2019 a 2020.

ZTV Slunečná

Vznikne nová komunikace, které bude sloužit především obyvatelům dané lokality a také dojde ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Bude realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu, pruhu pro pěší a prodloužení kanalizačního řadu a vodovodu včetně přípojek. V rámci stavby bude zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku budou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly. Akci realizuje Stavební firma HUKO s. r. o. – cena 3.5 milionů korun.

Parkoviště podzámčí

Bude vybudováno 29 kolmých parkovacích stání a 1 podélné parkovací stání pro osobní automobily. Součástí budou i 2 parkovací místa pro osoby ZTP. V rámci stavby budou vybudovány i 2 chodníky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu, který propojí blízké parkovací místo pro osoby ZTP s tímto vstupem a druhý, který bude spojovat stávající pěší trasy z centra města „Zámecká alej“ se zadním vstupem do kulturního areálu. Součástí stavby bude také nové oplocení, nové veřejné osvětlení a nové schodiště, které bude navazovat na branku u zadního vstupu do areálu. V neposlední řadě proběhne výsadba osmi stromů.

Akci, která byla zahájena na podzim 2019, realizuje stavební společnost VKB stavby s.r.o. Předpokládaná cena díla je 3.3 milionů korun. Hotovo by mělo být v polovině května.

Letní kino

Provedení demolice stávající rozvodné skříně a umístění nové na vhodnější místo. Současně navýšení příkonu z původních 40 ampér na 160 ampér. Mělo by tak být do budoucna ošetřeno pořádání kulturních akcí většího rozsahu, kdy museli pořadatelé mnohdy používat elektrocentrály, nebo v některých případech elektřina vypadávala. Cena 168.000,- Kč.

Za město Vimperk

Zdeněk Kuncl

slunečná
1.máje
1.máje
podzámčí
k rokli

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku