Stacionární kontejnery na sběr drobného eklektrozařízení

Město Vimperk umožnilo firmě Asekol s.r.o. umístění stacionárních kontejnerů pro zajištění zpětného odběru  drobných elektrozařízení. Stacionární kontejnery byly rozmístěny v měsíci březnu u nádob na sběr tříděného odpadu v těchto čtyřech lokalitách: Špidrova ul., Klostermannova ul., Mírová ul. před čp. 454 a Mírová ul. naproti domu čp. 408.

Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a baterie.

AsekolAsekol

Asekol

Asekol

Bližší informace získáte na www.asekol.cz.

Marie Hejlková, odbor ŽP

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku