Sponzorský dar

Na pondělním zastupitelstvu předal pan Tomáš Koška městské policii sponzorský dar - jízdní kolo. V té chvíli jsem netušil, co může následovat. Již ve středu se vrchnímu strážníkovi panu Ziembovi ozvali další vimperští podnikatelé s nabídkou technického vybavení. Tímto panu Tomáši Koškovi i ostatním štědrým sponzorům děkuji. Od těchto dárců to určitě není jenom prázdné gesto, ale považuji to za konkrétní čin pro technické zlepšení možností městské policie a věřím, že tyto prostředky budou využívány. Dovolím si však požádat všechny další případné dárce, aby svůj dar městské policii nejprve konzultovali s vrchním strážníkem panem Ziembou (tel. 606 178 724), abychom všechny případné dary mohli účelně využít.

Ing. Bohumil Petrášek

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku