Spolek Zlatá stezka - se sídlem ve Vimperku

Region působnosti: území okresů Prachatice, Klatovy a Český Krumlov

Spolek Zlatá stezka je dobrovolné sdružení občanů bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti, sdružující osoby, které mají zájem podporovat kulturní styky a spolupráci mezi organizacemi, spolky a obyvateli regionu Šumavy v ČR a Bavorského lesa v SRN. Spolek vytváří a naplňuje společné kulturní a společenské projekty s přeshraničním významem. Spolek organizuje společná setkávání za účelem vzájemné podpory kultury obou států. Hlavním cílem členů spolku je organizování a práce při zajišťování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí na podporu rozvoje dobrých vztahů občanů výše uvedených regionů.

(výňatek ze stanov spolku)

Stanovy spolku schváleny dne 17.6.2003 pod číslem: VS/1-1/54 272/03-R
IČO: 266 32 977
Současný roční členský příspěvek: 200,- Kč
Kontaktní osoba: František Bízek, 385 01 Vimperk, Mírová ulice 424,
telefon 606 285 558
E-mail: frabizek@seznam.cz
 
V současnosti má spolek 74 členů
 
Výbor spolku:
předseda:

František Bízek
místopředseda: Dušan Žampach
hospodář: Marcela Becková
člen: Ernst Weigerstorfer
člen: Ing. Jaroslav Koldinský


 

P L Á N   P R Á C E   N A   R O K  2 0 1 9

 

 Spolek Zlatá stezka se sídlem ve Vimperku schválil na členské schůzi následující plán práce na rok 2019:

  • 13. dubna 2019 – výlet do lázní v Bad Füssing – návštěva lázní Terme I a Europe dle výběru účastníků       Zodpovídá: Bízek
  • 8.června 2019 – zabezpečit organizaci výletu na hrad Český Šternberk. Dále prohlídku farmy Čapí hnízdo.
  • Zodpovídá: Ing. Skolek, Bízek
  •  28.září 2019 – výlet za pamětihodnostmi a zajímavostmi po příhraničí Bavorska. Konkrétní cíle budou zvoleny podle případných akcí v těchto místech a s přihlédnutím na zájem členů spolku.           
  • Zodpovídá:  Weigerstorfer a Žampach, 
  • 2.října 2019 - zájezd po Dostupné Šumavě, který organizuje dopravce ČSAD Sušice.
  • Zodpovídá: Bízek        
  • V případě požadavku organizátorů napomáhat při zajišťování akcí, pořádaných spolky a organizacemi ve městě Vimperk a Prachatice -  Zodpovídá: Výbor spolku             
  • reprezentovat činnost spolku na veřejnosti (Vimperské noviny, www stránky města a stránky www.vimperk.eu. Fotodokumentaci z jednotlivých akcí dávat pravidelně k dispozici pouze členům spolku na portál RAJCE - Zodpovídá: Bízek, Žampach, Kočnarová            
  • V případě získání sponzorských darů uvažovat o zajištění další akce podle požadavku členů spolku - Zodpovídá: Výbor spolku.


               

Pozvánky:

Pozvánka na výlet do Bavorska - 28.9.2019

Dokumenty:          

Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů

Směrnice k ochraně osobních údajů

Stanovy spolku

Aktualizováno 12.6.2019

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku