Spolek Zlatá stezka - se sídlem ve Vimperku

Region působnosti: území okresů Prachatice, Klatovy a Český Krumlov

Spolek Zlatá stezka je dobrovolné sdružení občanů bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti, sdružující osoby, které mají zájem podporovat kulturní styky a spolupráci mezi organizacemi, spolky a obyvateli regionu Šumavy v ČR a Bavorského lesa v SRN. Spolek vytváří a naplňuje společné kulturní a společenské projekty s přeshraničním významem. Spolek organizuje společná setkávání za účelem vzájemné podpory kultury obou států. Hlavním cílem členů spolku je organizování a práce při zajišťování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí na podporu rozvoje dobrých vztahů občanů výše uvedených regionů.

(výňatek ze stanov spolku)

Stanovy spolku schváleny dne 17.6.2003 pod číslem: VS/1-1/54 272/03-R
IČO: 266 32 977
Současný roční členský příspěvek: 200,- Kč
Kontaktní osoba: František Bízek, 385 01 Vimperk, Mírová ulice 424,
telefon 606 285 558
E-mail: frabizek@seznam.cz
 
V současnosti má spolek 74 členů
 
Výbor spolku:
předseda:

František Bízek
místopředseda: Dušan Žampach
hospodář: Marcela Becková
člen: Ernst Weigerstorfer
člen: Ing. Jaroslav Koldinský


 

P L Á N   P R Á C E   N A   R O K  2 0 1 9

 

Výbor spolku Zlatá stezka se sídlem ve Vimperku navrhuje členské schůzi následující plán práce na rok 2019:

  • 13. dubna 2019 – výlet do lázní v Bad Füssing – návštěva lázní Terme I a Europe dle výběru účastníků - Zodpovídá: Bízek
  • 8.června 2019 – zabezpečit organizaci výletu na hrad Český Šternberk. Dále prohlídku farmy Čapí hnízdo.
  • Zodpovídá: Ing. Skolek, Bízek
  •  21.září 2019 – výlet za pamětihodnostmi a zajímavostmi po příhraničí Bavorska. Konkrétní cíle budou zvoleny podle případných akcí v těchto místech a s přihlédnutím na zájem členů spolku.           
  • Zodpovídá:  Weigerstorfer a Žampach,         
  • V případě požadavku organizátorů napomáhat při zajišťování akcí, pořádaných spolky a organizacemi ve městě Vimperk a Prachatice -  Zodpovídá: Výbor spolku             
  • rezentovat činnost spolku na veřejnosti (Vimperské noviny, www stránky města a stránky www.vimperk.eu. Fotodokumentaci z jednotlivých akcí dávat pravidelně k dispozici pouze členům spolku na portál RAJCE - Zodpovídá: Bízek, Žampach, Kočnarová            
  • V případě získání sponzorských darů uvažovat o zajištění další akce podle požadavku členů spolku - Zodpovídá: Výbor spolku                  

Pozvánky:

Pozvánka na plánovaný výlet s prohlídkou hradu Český Šternberk a exkurzí na Čapím hnízdě v sobotu, dne 8.června 2019.

Dokumenty:          

Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů

Směrnice k ochraně osobních údajů

Stanovy spolku

Aktualizováno 8.4.2019

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku