Spolek Zlatá stezka - se sídlem ve Vimperku

Region působnosti: území okresů Prachatice, Klatovy a Český Krumlov

Spolek Zlatá stezka je dobrovolné sdružení občanů bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti, sdružující osoby, které mají zájem podporovat kulturní styky a spolupráci mezi organizacemi, spolky a obyvateli regionu Šumavy v ČR a Bavorského lesa v SRN. Spolek vytváří a naplňuje společné kulturní a společenské projekty s přeshraničním významem. Spolek organizuje společná setkávání za účelem vzájemné podpory kultury obou států. Hlavním cílem členů spolku je organizování a práce při zajišťování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí na podporu rozvoje dobrých vztahů občanů výše uvedených regionů.

(výňatek ze stanov spolku)

Stanovy spolku schváleny dne 17.6.2003 pod číslem: VS/1-1/54 272/03-R
IČO: 266 32 977
Současný roční členský příspěvek: 200,- Kč
Kontaktní osoba: František Bízek, 385 01 Vimperk, Mírová ulice 424,
telefon 606 285 558
E-mail: frabizek@seznam.cz
 
V současnosti má spolek 74 členů
 
Výbor spolku:
předseda:

František Bízek
místopředseda: Dušan Žampach
hospodář: Marcela Becková
člen: Ernst Weigerstorfer
člen: Ing. Jaroslav Koldinský


 

P L Á N   P R Á C E   N A   R O K  2 0 1 9

 

Výbor spolku Zlatá stezka se sídlem ve Vimperku navrhuje členské schůzi následující plán práce na rok 2019:

  • 13. dubna 2019 – výlet do lázní v Bad Füssing – návštěva lázní Terme I a Europe dle výběru účastníků - Zodpovídá: Bízek
  • 8.června 2019 – zabezpečit organizaci výletu na hrad Český Šternberk. Dále prohlídku farmy Čapí hnízdo.
  • Zodpovídá: Ing. Skolek, Bízek
  •  21.září 2019 – výlet za pamětihodnostmi a zajímavostmi po příhraničí Bavorska. Konkrétní cíle budou zvoleny podle případných akcí v těchto místech a s přihlédnutím na zájem členů spolku.           
  • Zodpovídá:  Weigerstorfer a Žampach,         
  • V případě požadavku organizátorů napomáhat při zajišťování akcí, pořádaných spolky a organizacemi ve městě Vimperk a Prachatice -  Zodpovídá: Výbor spolku             
  • rezentovat činnost spolku na veřejnosti (Vimperské noviny, www stránky města a stránky www.vimperk.eu. Fotodokumentaci z jednotlivých akcí dávat pravidelně k dispozici pouze členům spolku na portál RAJCE - Zodpovídá: Bízek, Žampach, Kočnarová            
  • V případě získání sponzorských darů uvažovat o zajištění další akce podle požadavku členů spolku - Zodpovídá: Výbor spolku                  

Pozvánky:

Pozvánka na plánovaný výlet s prohlídkou hradu Český Šternberk a exkurzí na Čapím hnízdě v sobotu, dne 8.června 2019.

Dokumenty:          

Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů

Směrnice k ochraně osobních údajů

Stanovy spolku

Aktualizováno 8.4.2019

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku