Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

Práce s tělesně i mentálně postiženými lidmi, snaha zapojit je do normálního života – to je hlavní náplň činnosti občanského spolku Slunečnice, který od února funguje ve Vimperku.

„Nabízíme přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro etnické menšiny osoby v nepříznivé sociální situaci a se zdravotním postižením. Chceme podporovat jejich rozvoj, poskytovat jim komplexní podporu a preventivně působit proti negativním jevům,“ vysvětluje Jana Šabršulová ze spolku Slunečnice.

Děti ze Základní školy praktické Vimperk se scházejí každý čtvrtek dopoledne. „Společně se učíme vyrábět ruční keramiku, například velikonoční ovečky, zvonkohry,“ uvádí Jana Šabršulová.

Spolek Slunečnice se specializuje na výrobu užitkové a zahradní keramiky. Keramické výrobky se prodávají přímo v místě provozovny od 9.00 do 16.00 hodin.

Vedle toho spolek pořádá i různé prodejní výstavy. První a velmi úspěšně uspořádala Městská knihovna ve Volarech.

„Naše výrobky prodávají různí obchodníci ve Vlachově Březí, v Prachaticích a ve Vodňanech,“ informuje Radka Furišová ze spolku Slunečnice.

Spolek poskytuje sociálně terapeutické dílny a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit.

Město Vimperk mu bezplatně poskytlo provozovnu v ulici 1. máje. Platí jen za spotřebované energie. Místnost byla nevyužitá, a proto rada města ráda podpořila tuto aktivitu. Spolek samotný pomáhá lidem, kteří zde tráví smysluplně svůj čas a zároveň poskytuje prostor pro jejich seberealizaci. Věřím, že výrobky ze zdejší dílny, už udělaly radost mnoha lidem a další budou přibývat. Slepička z keramické dílny tohoto spolku ozdobila náš dům o Velikonocích,“ doplňuje.

Zásluhou podpory Úřadu práce Vimperk zaměstnává spolek 4 osoby se zdravotním postižením a dostává příspěvek na 6 společensky účelných pracovních míst.

                                                                                                       9. 4. 2015

 

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

děti z praktické školy

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku