Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

Práce s tělesně i mentálně postiženými lidmi, snaha zapojit je do normálního života – to je hlavní náplň činnosti občanského spolku Slunečnice, který od února funguje ve Vimperku.

„Nabízíme přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro etnické menšiny osoby v nepříznivé sociální situaci a se zdravotním postižením. Chceme podporovat jejich rozvoj, poskytovat jim komplexní podporu a preventivně působit proti negativním jevům,“ vysvětluje Jana Šabršulová ze spolku Slunečnice.

Děti ze Základní školy praktické Vimperk se scházejí každý čtvrtek dopoledne. „Společně se učíme vyrábět ruční keramiku, například velikonoční ovečky, zvonkohry,“ uvádí Jana Šabršulová.

Spolek Slunečnice se specializuje na výrobu užitkové a zahradní keramiky. Keramické výrobky se prodávají přímo v místě provozovny od 9.00 do 16.00 hodin.

Vedle toho spolek pořádá i různé prodejní výstavy. První a velmi úspěšně uspořádala Městská knihovna ve Volarech.

„Naše výrobky prodávají různí obchodníci ve Vlachově Březí, v Prachaticích a ve Vodňanech,“ informuje Radka Furišová ze spolku Slunečnice.

Spolek poskytuje sociálně terapeutické dílny a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit.

Město Vimperk mu bezplatně poskytlo provozovnu v ulici 1. máje. Platí jen za spotřebované energie. Místnost byla nevyužitá, a proto rada města ráda podpořila tuto aktivitu. Spolek samotný pomáhá lidem, kteří zde tráví smysluplně svůj čas a zároveň poskytuje prostor pro jejich seberealizaci. Věřím, že výrobky ze zdejší dílny, už udělaly radost mnoha lidem a další budou přibývat. Slepička z keramické dílny tohoto spolku ozdobila náš dům o Velikonocích,“ doplňuje.

Zásluhou podpory Úřadu práce Vimperk zaměstnává spolek 4 osoby se zdravotním postižením a dostává příspěvek na 6 společensky účelných pracovních míst.

                                                                                                       9. 4. 2015

 

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

děti z praktické školy

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku