Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

Práce s tělesně i mentálně postiženými lidmi, snaha zapojit je do normálního života – to je hlavní náplň činnosti občanského spolku Slunečnice, který od února funguje ve Vimperku.

„Nabízíme přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro etnické menšiny osoby v nepříznivé sociální situaci a se zdravotním postižením. Chceme podporovat jejich rozvoj, poskytovat jim komplexní podporu a preventivně působit proti negativním jevům,“ vysvětluje Jana Šabršulová ze spolku Slunečnice.

Děti ze Základní školy praktické Vimperk se scházejí každý čtvrtek dopoledne. „Společně se učíme vyrábět ruční keramiku, například velikonoční ovečky, zvonkohry,“ uvádí Jana Šabršulová.

Spolek Slunečnice se specializuje na výrobu užitkové a zahradní keramiky. Keramické výrobky se prodávají přímo v místě provozovny od 9.00 do 16.00 hodin.

Vedle toho spolek pořádá i různé prodejní výstavy. První a velmi úspěšně uspořádala Městská knihovna ve Volarech.

„Naše výrobky prodávají různí obchodníci ve Vlachově Březí, v Prachaticích a ve Vodňanech,“ informuje Radka Furišová ze spolku Slunečnice.

Spolek poskytuje sociálně terapeutické dílny a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit.

Město Vimperk mu bezplatně poskytlo provozovnu v ulici 1. máje. Platí jen za spotřebované energie. Místnost byla nevyužitá, a proto rada města ráda podpořila tuto aktivitu. Spolek samotný pomáhá lidem, kteří zde tráví smysluplně svůj čas a zároveň poskytuje prostor pro jejich seberealizaci. Věřím, že výrobky ze zdejší dílny, už udělaly radost mnoha lidem a další budou přibývat. Slepička z keramické dílny tohoto spolku ozdobila náš dům o Velikonocích,“ doplňuje.

Zásluhou podpory Úřadu práce Vimperk zaměstnává spolek 4 osoby se zdravotním postižením a dostává příspěvek na 6 společensky účelných pracovních míst.

                                                                                                       9. 4. 2015

 

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

děti z praktické školy

Aktuality

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku