Slavnosti o posledním srpnovém víkendu potěšily.

Vše vypuklo již odpoledne, kdy 23. srpna si mažoretky Prémium za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Vimperk připomněly 5. výročí svého vzniku. Tradiční vystoupení na malém náměstí U Jelena a poté na zámeckých arkádách potěšilo všechny návštěvníky tohoto vystoupení. Večerní koncert skupiny BAGS a TOTÁLNÍ NASAZENÍ předcházel již druhému ohňovému průvodu městem. Po desáté hodině večerní se přes třicet osob v dobových kostýmech s pochodněmi za doprovodu bubnů vydalo od zámeckých arkád na pochod městem. Za doprovodu více než stovky diváků od zámku až po desítky vytrvalých jedinců prošel průvod Podzámčím, Pivovarskou ulicí až k Cihleně. Bubnování a oznamování zámeckých městských slavností přilákalo na ulici další diváky ať již z řad návštěvníků restaurací či náhodné kolemjdoucí a ti, kteří nemohli na ulici, alespoň otevřeli okna svých příbytků a pozorně a se zájmem sledovali noční průvod městem. Atmosféra nočního průvodu má své kouzlo a nasvícení uliček a Černé brány pod zámkem loučí má mimořádnou jedinečnou atmosféru.  

Svatý Petr přál městu, snad i na přímluvu Purkárta z Winterbergu, a sluníčko doprovázelo i další den oslav 750. výročí první písemné zmínky o Vimperku. Dopolední průvod městem za účasti 140 účinkujících osob v dobových kostýmech, což je mimo jiné rekord, se vydal po desáté hodině za doprovodu bubnů i dobové hudby na pochod městem. Předvoj celého průvodu byli jezdci na koních a zbrojnoš v čele průvodu s městskou vlajkou. Průvod prošel hlavní ulicí města a pro potěchu obyvatel náměstí namířil své kroky i na toto místo, kdy návštěvníci tvořící jeho doprovod ho mohli s potěšením zhlédnout u dolní kašny náměstí v celé jeho kráse. Poté zamířil průvod na vimperský zámek. Život na zámku byl již v plném proudu, zruční řemeslníci od kamene, dřeva, vlny a příze, hlíny, kůže i kovu předváděli své dovednosti a prodejci s voňavými bramborovými plackami či masem, sladkým trdelníkem a chutnými zákusky dráždili chuťové pohárky všech, kteří na zámek přišli. Pivní mok vařený v Šumavském pivovaru ve Vimperku zaháněl nejen žízeň, ale byl i pro některé návštěvníky jedním z důvodů proč přijít na zámeckou slavnost. I dobrá voda pro občerstvení a uhašení žízně nalévaná návštěvníkům zdarma s přídavkem úsměvu a dobré hudby potěšila. 

Slavnostní zahájení na druhém nádvoří bylo po úderu jedenácté hodiny dopolední, kdy sám Jáchym z Hradce všechny pozdravil a poté věrný kouzelník Pet slovo udělil nejvýše postavenému správci města, starostovi Bohumilu Petráškovi. I hosté ze zahraniční našeho partnerského města Freyung včele s panem starostou pozdravili přítomné návštěvníky. Slavnostní zahájení doprovodily salvy německých střelců a našich mušketýrů. Poté autor knihy „Vimperk v zrcadle času" Roman Hajník společně s představiteli města a majitelem Šumavského pivovaru představili a pokřtili tuto knihu, která byla celý den ke koupi i s autorským věnováním.

 Program na arkádách, kde byly hry pro děti, alchymista Gorvin,šermíři spolku Artego a Markýz, byl hodně bohatý a odpolední pohádky Pepíkův sen a O Budulínkovi přilákaly na arkády více jak 600 dětí. Pro dospělejší návštěvníky na druhém nádvoří vystoupili hudebníci Dei Gratia, kteří všechny zúčastněné přenesli do dob dávno minulých a tanečnice Aiwa Tribe předvedly dokonalé ovládání svých těl. Lazebnice divadelního spolku Boučkovci vykoupali nejen Petra Voka, ale i reportéra Českého rozhlasu České Budějovice, který zde živě vysílal od třetí do páté hodiny odpolední s dílčími vstupy a rozhovory všech, kteří se podíleli na slavnostech města v průběhu celého roku. Salvy z děl i pušek, hudba, tanec, kouzla i žonglérství se střídaly na podium ke spokojenosti všech, kteří na slavnosti zavítali. 

Na závěr slavností pro pobavení návštěvníků, kteří vydrželi nebo přišli na večerní program, Syndibád se svou společností a osobou Karla z řad návštěvníků vyprávěli příběh o jeho cestě po moři a šťastném konci, kdy potkal dceru sultána, jejíž ruku získal za jabloneckou bižutérii, a po té na létajícím koberci odletěli na společnou cestu životem. Sobotní tečkou na závěr slaností byla ohňová show v podání SHŠ Berit a ohňostroj, který snad v každém zanechal mimořádný zážitek, radost z vydařeného dne a mnoho krásných nezapomenutelných zážitků. Přes 1500 návštěvníků sobotní slavnosti svědčí o zájmu a jejich spokojenosti. Závěr slavností byl skučným vyvrcholením oslav města Vimperk, který má nejen bohatou historii, ale věřme i budoucnost. A za to náleží velké poděkování všem, kteří oslavy připravili v průběhu roku či se jich aktivně zúčastnili a co nejvíce potěší, že jsou to lidé  z našeho města, naši sousedé. Jmenovitě na závěr poděkování našim spolkům Berit, Boučkovci a Artego, za které si vzal víkendové slavnosti na starosti SHŠ Berit pod vedením Jana Švehly. Jsme na Vás všechny opravdu pyšní!

Jaroslav Martanovámístostarostka města 

Foto Jaroslav Pulkrábek, Milan Kuta 

 

trhy 2103 11

trhy 2103 16

trhy 2103 1

trhy 2103 12

trhy 2103 3

 

trhy 2103 4

trhy 2103 5

trhy 2103 6

trhy 2103 7

trhy 2103 8

trhy 2103 10

trhy 2103 12

trhy 2103 13

trhy 2103 14

trhy 2103 15

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku