Shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti

Dne 16.01 2012 obdržel MěÚ Vimperk oznámení o konání politického shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) na den 05.05.2012 na náměstí Svobody Ve Vimperku. 

Odbor vnitřních věcí MěÚ Vimperk po zvážení všech skutečností neshledal, že toto politické shromáždění by bylo konáno v rozporu se zákonem č. 84/1990 Sb. zákona o právu shromažďovacím , § 10 . Tudíž nedojde k zákazu tohoto oznámeného shromáždění.

Za MěÚ Vimperk,

tajemník Zdeněk Ženíšek

 

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku