Setkání starostů

Dne 23. listopadu 2011 se ve Vimperku sešli na pozvání starosty Ing. Bohumila Petráška kolegové starostové ze správního obvodu Vimpersko. Na programu jednání byly především informace pověřené obce ke změnám ve výkonu státní správy. Aktuálně se například hovořilo k připravovaným změnám v rozpočtovém určení daní, vydávání nových občanských průkazů, změnám ve vedení matriky, změnám ve školství a novinkách v nakládání s bioodpady. V závěru byli starostové informováni i o některých organizačních a personálních změnách na MěÚ Vimperk.

Odbor ŠKaCR

starostové

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku