Setkání na radnici

Na pondělí 18.11.2013  pozvali starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a místostarostka města Ing. Jaroslava Martanová na přátelské posezení na radnici u příležitosti končícího kalendářního roku zástupce sportovních organizací působících na území města. V přátelské atmosféře se společně ohlédli za uplynulým rokem a podělili se o výsledky své práce. Přítomní se zároveň dozvěděli aktuální záměry a plány radnice. V závěrečném slovu ocenili představitelé města záslužnou práci všech organizací na společenském životě ve městě, zdůraznili význam práce s mládeží a všem zúčastněným popřáli klidné svátky a mnoho elánu do nastávajícího roku.

 

Mgr. Zdeněk Kuncl
Odbor ŠKaCR

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku