Setkání na radnici

Na pondělí 18.11.2013  pozvali starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a místostarostka města Ing. Jaroslava Martanová na přátelské posezení na radnici u příležitosti končícího kalendářního roku zástupce sportovních organizací působících na území města. V přátelské atmosféře se společně ohlédli za uplynulým rokem a podělili se o výsledky své práce. Přítomní se zároveň dozvěděli aktuální záměry a plány radnice. V závěrečném slovu ocenili představitelé města záslužnou práci všech organizací na společenském životě ve městě, zdůraznili význam práce s mládeží a všem zúčastněným popřáli klidné svátky a mnoho elánu do nastávajícího roku.

 

Mgr. Zdeněk Kuncl
Odbor ŠKaCR

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Setkání sportovních spolků

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku