Setkání se starostkou

Ne všichni mohou přijít na zasedání zastupitelstva a ne všichni mají časové možnosti domluvit si schůzku na radnici. Proto je tu možnost zeptat se na dění ve městě či vznášet dotazy, připomínky na vedení města na setkání se starostkou. První setkání se uskuteční dne

15.1.2015 od 18 hodin v restauraci Lotte

Tato setkání budou pravidelná a to každý druhý čtvrtek v měsíci.

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku