Sběrný dvůr

Dne 6.1.2006 byl otevřen nový Sběrný dvůr ve Vimperku a nerudovská otázka: ,Kam s ním' je pro vimperáky téměř vyřešena. Nyní je jen na nás, jak této možnosti využijeme a nebo zda budeme nadále znečišťovat naše okolí a poškozovat životní prostředí.

Ceník pro občany Vimperka a spádových osad

Ceník pro občany Vimperka a spádových osad [PDF 30 kB] [PDF 30 kB]

Kde Sběrný dvůr najdete?

Sběrný dvůr - Vimperk

sberdvur

Kdo Sběrný dvůr provozuje a kdo Vám podá informace?

Městské služby s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk

IČ:260 15 391, DIČ: CZ 260 15 391

Informace

Jan Král 388 411 520
Marie Hejlková 602 527 070, 388 402 229
Josef Kotál 606 907 553, 388 402 250

Komu Sběrný dvůr (dále jen SD) slouží?

 1. SD je určen pro všechny občany s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách. Tuto skutečnost občané prokáží nejlépe občanským průkazem při předávání odpadu.
 2. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pro běžné druhy odpadů na které má provozovatel SD souhlas.
 3. Občanům okolních obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk, pokud dotčená obec uzavře s provozovatelem SD smlouvu.

Kdy je Sběrný dvůr otevřen?

Pondělí: 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
Úterý:   14:00 – 18:00
Středa: 08:00 - 12:00, 14:00 – 18:00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek:   14:00 – 18:00
Sobota: 08:00 – 12:00
Neděle: zavřeno

Kolik zaplatíte?

Občané s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách mají SD k dispozici zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající zaplatí cenu za likvidaci konkrétního odpadu plus manipulační poplatek. Ceník je k nahlédnutí ve SD. Platba u občanů okolních obcí bude vycházet z uzavřené smlouvy, ale předpokládáme, že platby budou fakturovány příslušné obci a občan ve SD nebude platit nic. 

Jaké odpady můžete do SD odnášet ?

Jednoduše řečeno:

 • veškeré odpady, které nepatří do popelnice
 • odpad, který se popelnice nevejde (a Vy je nechcete jako někteří bordeláři házet vedle popelnice a riskovat pokutu za znečišťování veřejného prostranství)
 • odpad, u kterého nevíte kam s ním.

Přesto několik konkrétních druhů odpadů, které můžete odnášet do SD:

 • nebezpečný odpad - obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie, ....
 • objemný odpad - dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně pokud možno prosím rozebrat ), matrace, koberce, linolea, kočárky,...
 • kovy - všechny druhy bez rozdílu (včetně zlata)
 • plasty - velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů ve městě (plastový nábytek, kanystry, fólie, ...)
 • výbojky a zářivky
 • papírové a lepenkové obaly - velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů ve městě
 • elektrozařízení (elektroodpady) - všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie s výjimkou svítidel (např. ledničky, televize, rádia, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony, ...)

Tyto výrobky od nás přeberou jejich výrobci zdarma.

POZOR: Tyto výrobky jsou povinni též odebrat od spotřebitele prodejci, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, §37k, odst.4 (novela Sb. č.7/05 ze dne 16.12.2004 s účinností od 13.8.2005). Jednoduše - ledničku za ledničku, vrtačku za vrtačku, ...

Této povinnosti jsou prodejci zbaveni, pokud mají uzavřenou smlouvu se Sběrným dvorem (o této možnosti probíhají jednání).

^ Zpět na obsah

Zpoplatněné odpady, které jsou v SD přijímány :

a) izolační materiály s obsahem azbestu (eternit) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

b) ostatní izolační materiály (lepenka) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

c) stavební materiály na bázi sádry (sádrokartón) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

d) stavební odpad - dřevo, sklo, plasty (okna, dveře) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD


Co do Sběrného dvora nepatří?

 1. Veškerý odpad podléhající zpětnému odběru(Zákon 185/2001 Sb., §38). Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
  1. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
  2. elektrické akumulátory,
  3. galvanické články a baterie,
  4. výbojky a zářivky,
  5. pneumatiky

  Poslední prodejce je povinen výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

  Pokud máte problém s uplatněním zpětného odběru, informujte prosím odbor životního prostředí MěÚ Vimperk ( tel.606 907 553), s uvedením konkrétního prodejce, který zákonnou povinnost neplní. V tomto případě odpad raději přivezte do Sběrného dvora, kde ho od Vás bez problémů převezmeme ( lepší než např. pneumatiku zahodit do lesa). Přesto využívejte zpětný odběr u prodejců, neboť v případě Sběrného dvora (při odvozu z lesa však ještě víc) se náklady na likvidaci tohoto odpadu promítnou do rozpočtu města (zejména náklady na likvidaci pneumatik jsou značné).

 2. stavební suť (bez příměsí azbestu a nebezpečných látek) – tento odpad můžete předat na skládku v Pravětíně
 3. biologický odpad – doporučujeme likvidaci kompostováním, v případě nutnosti se obraťte na odbor životního prostředí.

Nevíte co je to za odpad a kam s ním? Odneste ho do Sběrného dvora.

Seznam spádových obcí ORP Vimperk, které mají uzavřenou smlouvu s Městskými službami s.r.o. o „Zajištění sběru odpadů“ do sběrného dvora ve Vimperku

 • Svatá Máří
 • Lčovice
 • Zálezly
 • Šumavské Hoštice
 • Bošice
 • Horní Vltavice
 • Kvilda
 • Kubova Huť
 • Borová Lada
 • Žárovná
 • Bohumilice
 • Zdíkov
 • Buk

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku