Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk

Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací

Na základě § 17, odst. 1 a § 5, odst. 1 písm. f) Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zmíněného zákona, § 4,5,6,7,

vydal Městský úřad Vimperk

sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním a vyhledávání informací a jejich doručováním žadatelům pro potřeby správního řízení.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů podle následující tabulky:

NázevVýše úhrady
1. Náklady na pořízení kopií
1.1. za každou i započatou stránku ve formátu A4 a menší,je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače2 Kč
1.2. oboustranný tisk nebo A3násobek základní částky
1.3. informací obsažených v publikacích nebo tiskovináchcena výtisku
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
2.1. disketa15 Kč
2.2. CD nebo ZIP30 Kč
3. Náklady na odeslání informací žadateli
3.1. Náklady na poštovní službycena uhrazenáprovozovateli poštovních služeb
3.2. Balné20 Kč
4. Náklady spojené s rozsáhlým vyhledáním informací120 Kč za započatou hodinu práce

Vimperk, 20.11.2006

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku