Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk

Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací

Na základě § 17, odst. 1 a § 5, odst. 1 písm. f) Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zmíněného zákona, § 4,5,6,7,

vydal Městský úřad Vimperk

sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním a vyhledávání informací a jejich doručováním žadatelům pro potřeby správního řízení.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů podle následující tabulky:

NázevVýše úhrady
1. Náklady na pořízení kopií
1.1. za každou i započatou stránku ve formátu A4 a menší,je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače2 Kč
1.2. oboustranný tisk nebo A3násobek základní částky
1.3. informací obsažených v publikacích nebo tiskovináchcena výtisku
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
2.1. disketa15 Kč
2.2. CD nebo ZIP30 Kč
3. Náklady na odeslání informací žadateli
3.1. Náklady na poštovní službycena uhrazenáprovozovateli poštovních služeb
3.2. Balné20 Kč
4. Náklady spojené s rozsáhlým vyhledáním informací120 Kč za započatou hodinu práce

Vimperk, 20.11.2006

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku