Rozhovor s Janem Králem

O letním areálu, koupališti i plánech

Areál letních sportů získává postupně novou, přívětivější tvář. Vloni bylo otevřeno koupaliště, vznikají tu relaxační plochy, na malém fotbalovém hřišti bude již po prázdninách možné zahrát si na kvalitním travnatém povrchu, odvodnit a modernizovat by se měla atletická dráha. Projekty města Vimperk se tu setkávají s projekty současného provozovatele areálu Městských služeb Vimperk, s.r.o. O tom, na jaká vylepšení se mohou návštěvníci už letos těšit, a také o plánech do budoucna jsme si povídali s ředitelem společnosti Ing. Janem Králem.

S blížícím se létem je asi nejaktuálnější otázkou, jak to bude letos s koupalištěm?

Otevřeno bude od 18. června do konce srpna. Pokud by v červnu byla opravdu velká vedra, jsme připraveni otevřít už po desátém. A záležet na počasí bude také v září, jestli ještě bude koupaliště v provozu.  Otevřeno bude každý den od 7 do 19 hodin s tím, že jako vloni jsou ranní hodiny určeny kondičnímu plavání.

Vstupné zůstane také beze změn?

Ano, děti do 1 metru výšky neplatí nic, starší děti, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP mají vstup za třicet korun, dospělí za padesát. Velmi oblíbené a často využívané rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti za 120 korun bude také zachováno. Rovněž tak kondiční plavání za 30 Kč.

Co je pro návštěvníky koupaliště připraveno?

Opět bude k dispozici pískoviště a brouzdaliště pro nejmenší, rozšíříme nabídku plážového servisu o další slunečníky k zapůjčení zdarma. Na terasách bude připraveno posezení s občerstvením. Pro odpočinkové plochy kolem bazénů se momentálně snažíme v našich podhorských podmínkách vypěstovat lepší trávník. Řekl bych, že se to celkem daří, i když je po loňském suchu trochu řidší. Novinkou je vydlážděný chodník k toaletám.

V areálu letních sportů je v současnosti realizováno několik projektů, které financují Městské služby Vimperk. O co konkrétně jde?

Prvním je projekt s názvem Přírodní areál – regenerace sportovního zařízení, pracovně mu říkáme Malá Šumava. Jeho součástí je revitalizace bývalého škvárového hřiště, územní rekonstrukce podmáčených ploch vedle hřiště a revitalizace přepadového rybníčku. Součástí projektu je také miniareál pro děti.  Zelené kopečky už jsou hotové a nyní se staráme o to, aby dobře zarostly travou. Plochy mezi nimi, kde se drží voda, budou na podzim opatřeny povalovými chodníčky, tak jako to známe z rašelinišť na Šumavě. Součástí zmíněného projektu je také výsadba zeleně, například odclonění zahrádkářské kolonie živými ploty.

Mluvil jste o někdejším škvárovém hřišti na malou kopanou, které by mělo mít nový travnatý povrch. Kdy si sem budou moci fotbalisté přijít zahrát?

Hřiště bylo odvodněno a upraveno pro setbu.  V květnu jsme je oseli kvalitním travním semenem. Postaráme se, aby mělo luxusní travnatý povrch a od září bylo připraveno pro dětský fotbal.  Předpokládáme, že se tím odlehčí velkému fotbalovému hřišti, o něž se dnes dělí osm týmů. Byl bych rád, kdyby malé hřiště hojně využívaly školy pro hodiny tělocviku. Sám si pamatuji, jak jsme jako kluci toužili zakopat si na trávě. To byl úplně jiný fotbal, než na asfaltu nebo škváře. Hřiště budeme pronajímat i organizované veřejnosti. Pro kluby TJ budou nadále platit nastavené výhodné smluvní podmínky.

Podařilo se vám získat na projekt dotaci?

Žádali jsme o dotaci ze Státního fondu Životní prostředí a byli jsme úspěšní, takže 1,2 milionu ze zhruba 2,5 milionové investice pokryla dotace. Zbytek financují Městské služby Vimperk.

Dalším projektem, který v areálu letních sportů uskutečňujete, je vybudování přístupového chodníku a zajištění průchodu do areálu z ulice 1. máje. Je již tento projekt hotov?

V podstatě ano. Areál letních sportů nebyl dosud přístupný z centra města. Nyní je možné využít průchodu přes venkovní prostory zimního stadionu. Chodníček je přírodní, částečně zpevněný a velmi pěkný. Součástí tohoto projektu bylo vybudování opěrných zdí, oplocení a opět výsadba zeleně.

Společně s městem Vimperk pracujete na dalším projektu, kterým je odvodnění areálu a nový povrch atletické dráhy kolem fotbalového hřiště. Navíc se nyní objevil vhodný dotační titul, který by realizaci mohl uspíšit a zlevnit.

Projekt na tartanovou dráhu je zpracovaný už z loňského roku. Ten obsahuje dva podprojekty – vlastní atletickou dráhu a odvodnění areálu. Jde o to, jak využívat jednak dešťovou vodu ze střechy zimního stadionu a asfaltových ploch a také spodní vodu v lokalitě.  Díky tomu, že jsme měli projekt připravený a objevil se vhodný dotační titul, můžeme žádat o finanční podporu, která by mohla pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů ze zhruba desetimilionové investice na odvodnění.  Vlastní atletický ovál by mohl vyjít asi na tři miliony korun.

Co by měla řešit územní studie, která se v současnosti pro bezmála čtyřhektarový areál letních sportů připravuje?

Na toto území se vztahuje dosud platná územní studie, jakkoliv je nerealizovatelná vzhledem k době svého vzniku a tehdejším jiným požadavkům a možnostem. To je důvod, proč v současnosti začínáme pracovat na nové studii. Momentálně jsme ve stádiu před objednáním. Máme pro zpracovatele studie připraveny podklady ke všem sportovištím i technickému zázemí. Jde o to, aby studie byla co nejpřesnější, abychom si nestavěli vzdušné zámky a zamýšleli se a pracovali s reálnými podklady pro reálné výstupy. Studie bude řešit možné rozmístění hřišť, jejich případné zastřešení, dále dětský prostor včetně víceúčelového hřiště a další možnosti a příležitosti, které tento areál nabízí. Řešena by měla být i komunikační napojení z různých částí města, parkování a technické zázemí.

Takže další plány pro modernizaci a vylepšení areálu budou vycházet z této studie?

Určitě by to tak mělo být, abychom zbytečně nevynakládali prostředky na něco, co by se v krátkém čase zase předělávalo a podobně. Nabízí se třeba možnost vybudovat hřiště na beach volejbal v prostoru mezi antukovým hřištěm a bazénem. Letní návštěvníci by ho jistě uvítali. Chybí také kryté hřiště pro míčové hry a zimní tréninky házenkářů nebo florbalistů, nafukovací hala by přitom nemusela být nákladným řešením a svůj účel by splnila. Ale skutečně záleží na tom, jakým způsobem by se měl prostor dále rozvíjet, a zmíněná studie by nám na tuto otázku měla odpovědět. Dále už je to záležitost k diskusi se sportovci a zastupiteli.

 

Připravila I. Malotová
Město Vimperk (PR a propagace)

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku