Město Vimperk    Aktuality    2020

Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané,

vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou službu, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Nákup bude zajištěn v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hod, nejpozději do následujícího dne. Zároveň je možné zabezpečit dovoz obědů ze zařízení, která jsou stále v provozu, a máte v nich objednaný oběd. Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně jídlonosič na oběd s lístečkem a  kontaktem.

Cílem této nové služby je eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva a tím u nich snížit riziko nákazy.


Ve Vimperku, 12.3.2020


Ing. Jaroslava Martanová, starostka

Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku