Rozpočet schválen. Město plánuje investice za 40 milionů korun.

Vimperští zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2016. Město bude hospodařit s příjmy 125.958 tis. Kč a výdaji 154.724 tis. Kč. Rozpočet je sestavený jako schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 28.766 tis. Kč bude kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu.

Z plánovaných investičních akcí si v příštím roce vyžádají nejvíce prostředků z městského rozpočtu stavební práce, které město bude realizovat v souvislosti s vybudování okružní křižovatky na silnici II/145 u Lidlu a Penny. Pro tuto akci je vyčleněno 11 milionů korun. Předpokládané výdaje na celou stavbu, jejímž hlavním investorem je Jihočeský kraj, jsou ve výši  56 milionů korun bez DPH.  „Město zajišťuje napojení silnice I/4 (komunikace v ulici Nádražní), místní komunikace včetně chodníků (napojení ulic Tovární a Nerudova a všechny chodníky), kompletní veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Město navíc provede výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici,“ říká Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MÚ Vimperk. Stavba kruhové křižovatky by podle předpokladů měla započít již na jaře 2016.

 Další významnou položkou v kapitálových výdajích v příštím roce bude výstavba chodníku v Pivovarské ulici, která vyjde na více než šest milionů korun. Od objektu bývalého pivovaru tak bude zajištěn bezpečný přístup až k areálu nemocnice. Další vyčleněné prostředky ve výši   4,9 milionu korun město použije na vybudování kanalizační přípojky pro areál Vodník a kanalizace v ulici Zámek. Na rekonstrukci veřejného osvětlení v osadách Hrabice a Skláře a na přípravu nového VO v osadě Boubská a v ulici Karolíny Světlé je zajištěno přes milion korun. Další dva miliony jsou připraveny jako předpokládaný podíl města na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Větší část finančních prostředků na tuto akci by město chtělo získat z dotačních programů. Celkem se na investice v příštím roce počítá zhruba se 40 miliony korun z rozpočtu města.

Město Vimperk

 (PR a propagace)

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku