Rozpočet schválen. Město plánuje investice za 40 milionů korun.

Vimperští zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2016. Město bude hospodařit s příjmy 125.958 tis. Kč a výdaji 154.724 tis. Kč. Rozpočet je sestavený jako schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 28.766 tis. Kč bude kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu.

Z plánovaných investičních akcí si v příštím roce vyžádají nejvíce prostředků z městského rozpočtu stavební práce, které město bude realizovat v souvislosti s vybudování okružní křižovatky na silnici II/145 u Lidlu a Penny. Pro tuto akci je vyčleněno 11 milionů korun. Předpokládané výdaje na celou stavbu, jejímž hlavním investorem je Jihočeský kraj, jsou ve výši  56 milionů korun bez DPH.  „Město zajišťuje napojení silnice I/4 (komunikace v ulici Nádražní), místní komunikace včetně chodníků (napojení ulic Tovární a Nerudova a všechny chodníky), kompletní veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Město navíc provede výměnu vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici,“ říká Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MÚ Vimperk. Stavba kruhové křižovatky by podle předpokladů měla započít již na jaře 2016.

 Další významnou položkou v kapitálových výdajích v příštím roce bude výstavba chodníku v Pivovarské ulici, která vyjde na více než šest milionů korun. Od objektu bývalého pivovaru tak bude zajištěn bezpečný přístup až k areálu nemocnice. Další vyčleněné prostředky ve výši   4,9 milionu korun město použije na vybudování kanalizační přípojky pro areál Vodník a kanalizace v ulici Zámek. Na rekonstrukci veřejného osvětlení v osadách Hrabice a Skláře a na přípravu nového VO v osadě Boubská a v ulici Karolíny Světlé je zajištěno přes milion korun. Další dva miliony jsou připraveny jako předpokládaný podíl města na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Větší část finančních prostředků na tuto akci by město chtělo získat z dotačních programů. Celkem se na investice v příštím roce počítá zhruba se 40 miliony korun z rozpočtu města.

Město Vimperk

 (PR a propagace)

 

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku