Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o Územním plánu města Vimperk

Město Vimperk obdrželo v pátek 17.10.2014 v odpoledních hodinách rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, v kterém je uvedeno, že ruší opatření obecné povahy, jímž byl dne 29.6.2011 vydán ÚP Vimperk. Po provedeném přezkumu územního plánu na základě podnětů dvou vlastníků pozemků ve správním území města Vimperk, dospěl krajský úřad k závěru, že došlo k pochybení při schvalování zadání územního plánu z důvodu chybného vyhodnocení stanoviska Správy CHKO Šumava, kdy nebyl naplněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Vimperk na udržitelný rozvoj území. Město Vimperk má právo se proti vydanému rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů k Ministerstvu pro místní rozvoj. Město po řádném prostudování rozhodnutí celou situaci zváží a rozhodne se, zda bude podáno odvolání. Další informace o situaci kolem územního plánu zveřejní město na svých webových stránkách tak, aby všichni majitelé pozemků byli dostatečně seznámeni s nastalou situací.

Město Vimperk

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku