Akademie seniorů

Rodopis  -  koníček  na  celý  život

byl  název  přednášky, kterou  byl  zahájen  6. ročník  Vimperské  akademie  seniorů  (VAS).  Přednášky  se  ujala  paní  Helena  Voldánová,  členka  České  genealogické  a  heraldické společnosti,  která  po  odborné  stránce  spolupracovala  na  tvorbě  dokumentárního  cyklu  „Tajemství  rodu“  pro  Českou  televizi,  který  byl v loňském  roce  touto  televizí  vysílán   a  v současné době  se  podílí  již  na  druhé  řadě  tohoto  dokumentárního  cyklu.

 

Studenti  naší  akademie  se  mimo  jiné  dozvěděli,  jaké  lze  vytvořit  rodokmeny,  v jakých  archívech  a  knihách  bádat,  co  je  možné  najít  ve  starých matrikách  (např.  pokud  nebyl otec  znám  nebo  se  k dítěti  nehlásil,  tak  farář  připsal  poznámku  „otec  spadl  z jahody“).

Jak  sama přednášející  uvedla,  jedná  se  o  práci  až  detektivní  a  zajímavou,  která  Vám  rozšíří  obzory  (cestování,  sebepoznání,  seznámení  s novými  lidmi),  pohltí,  vtáhne  a  doslova  se  stane  Vašim  koníčkem na  celý  život.

 

Doufáme,  že  stejně  jako  při  dnešní  přednášce,  budou  naši  studenti  zaujati  paní  Zborníkovou Vintrovou   na  příští  přednášce  „Vitráže  -  jejich  restaurování  a  výroba  nových“,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk  20. 11. 2014.

 

E. Hervertová

Foto: Mgr. Z. Kuncl, J. Pulkrábek

Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku