Akademie seniorů

Rodopis  -  koníček  na  celý  život

byl  název  přednášky, kterou  byl  zahájen  6. ročník  Vimperské  akademie  seniorů  (VAS).  Přednášky  se  ujala  paní  Helena  Voldánová,  členka  České  genealogické  a  heraldické společnosti,  která  po  odborné  stránce  spolupracovala  na  tvorbě  dokumentárního  cyklu  „Tajemství  rodu“  pro  Českou  televizi,  který  byl v loňském  roce  touto  televizí  vysílán   a  v současné době  se  podílí  již  na  druhé  řadě  tohoto  dokumentárního  cyklu.

 

Studenti  naší  akademie  se  mimo  jiné  dozvěděli,  jaké  lze  vytvořit  rodokmeny,  v jakých  archívech  a  knihách  bádat,  co  je  možné  najít  ve  starých matrikách  (např.  pokud  nebyl otec  znám  nebo  se  k dítěti  nehlásil,  tak  farář  připsal  poznámku  „otec  spadl  z jahody“).

Jak  sama přednášející  uvedla,  jedná  se  o  práci  až  detektivní  a  zajímavou,  která  Vám  rozšíří  obzory  (cestování,  sebepoznání,  seznámení  s novými  lidmi),  pohltí,  vtáhne  a  doslova  se  stane  Vašim  koníčkem na  celý  život.

 

Doufáme,  že  stejně  jako  při  dnešní  přednášce,  budou  naši  studenti  zaujati  paní  Zborníkovou Vintrovou   na  příští  přednášce  „Vitráže  -  jejich  restaurování  a  výroba  nových“,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk  20. 11. 2014.

 

E. Hervertová

Foto: Mgr. Z. Kuncl, J. Pulkrábek

Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku