Akademie seniorů

Rodopis  -  koníček  na  celý  život

byl  název  přednášky, kterou  byl  zahájen  6. ročník  Vimperské  akademie  seniorů  (VAS).  Přednášky  se  ujala  paní  Helena  Voldánová,  členka  České  genealogické  a  heraldické společnosti,  která  po  odborné  stránce  spolupracovala  na  tvorbě  dokumentárního  cyklu  „Tajemství  rodu“  pro  Českou  televizi,  který  byl v loňském  roce  touto  televizí  vysílán   a  v současné době  se  podílí  již  na  druhé  řadě  tohoto  dokumentárního  cyklu.

 

Studenti  naší  akademie  se  mimo  jiné  dozvěděli,  jaké  lze  vytvořit  rodokmeny,  v jakých  archívech  a  knihách  bádat,  co  je  možné  najít  ve  starých matrikách  (např.  pokud  nebyl otec  znám  nebo  se  k dítěti  nehlásil,  tak  farář  připsal  poznámku  „otec  spadl  z jahody“).

Jak  sama přednášející  uvedla,  jedná  se  o  práci  až  detektivní  a  zajímavou,  která  Vám  rozšíří  obzory  (cestování,  sebepoznání,  seznámení  s novými  lidmi),  pohltí,  vtáhne  a  doslova  se  stane  Vašim  koníčkem na  celý  život.

 

Doufáme,  že  stejně  jako  při  dnešní  přednášce,  budou  naši  studenti  zaujati  paní  Zborníkovou Vintrovou   na  příští  přednášce  „Vitráže  -  jejich  restaurování  a  výroba  nových“,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk  20. 11. 2014.

 

E. Hervertová

Foto: Mgr. Z. Kuncl, J. Pulkrábek

Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů

Aktuality

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku