Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky. Jsou zde však omezené možnosti, protože se jedná o slepou komunikaci. Město společně se zhotovitelem a dozorem stavby mělo maximální zájem na hledání takového řešení, aby omezení vjezdu obyvatel do této lokality bylo pouze na nezbytně nutnou dobu. Po všech jednáních a schůzky s občany ulice Čelakovského můžeme informovat o novém řešení pokračování stavby, kdy se podařilo získat potřebná povolení a nově je celá rekonstrukce rozdělena do 3 etap.

Výsledkem je tedy zkrácení úplné uzavírky z původních 4 měsíců na 30 dnů.

1 etapa se blíží ke svému konci a začátkem července bude započata etapa 2, kdy bude průjezd do ulice nadále umožněn.

Termín dalších etap:

2. etapa v úseku od křižovatky před objektem č. p. 352 po č. p. 350 v termínu

od 03.07.2020 do 31.08.2020.


3. etapa v úseku od napojení na silnici II/145 (Sušická) po č. p. 350 v termínu

od 01.09.2020 do 30.09.2020. - úplná uzavírka


Objízdná trasa pro 2. etapu vede po místní komunikaci ulice Čelakovského za objekty č. p. 351 a 352.


V rámci třetí etapy, kdy by měla být ulice uzavřena, bude mít město Vimperk, zhotovitel i dozor stavby maximální zájem na tom, aby vše proběhlo co nejrychleji. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému bude umožněn.

Zakázku realizuje stavební společnost Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení. Ve smlouvě je doba pro zhotovení díla stanovena na 180 dnů a v rozpočtu města jsou alokovány na tuto akci finanční prostředky ve výši 10 milionů korun.

V druhé polovině srpna bude naplánováno další setkání s občany.

Děkujeme všem za trpělivost při provádění stavby, ale výsledek všem zpříjemní život v této lokalitě našeho města.

Město Vimperk


Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy
Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy
Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku