Město Vimperk    Aktuality    2020

Realita virové nákazy a čísla statistiky jsou neúprosná

Vážení spoluobčané,

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu do konce dubna. Na základě vývoje rozsahu virové nákazy a jejího šíření v populaci dochází postupně k uvolňování opatření, která omezují pohyb osob a provoz některých zařízení. Pro naši zemi se jedná o příznivou zprávu v porovnání se šířením nákazy po celém světě, ale rozhodně se nejedná o snížení nebezpečí onemocnění způsobené virem COVID-19. Ze sdělovacích prostředků je možné získat počty infikovaných osob, osob uzdravených a také osob, které v souvislosti s tímto onemocněním zemřely. Tato čísla však neodpovídají skutečnosti vzhledem k tomu, že se prokazuje, že mnozí z nás mohou být infikováni tímto virem, ale neprojeví se u nás žádné příznaky. Tím se stáváme nebezpečím pro osoby, se kterými jsme v kontaktu, neboť toto onemocnění šíříme dál. Za uplynulé dny se v našem městě objevily čtyři nové případy onemocnění, což je celkem sedm osob. Podle zjištění hygienické stanice, která se snaží zjistit původ onemocnění, tj. jakým způsobem došlo k infikování nemocné osoby, se ukazuje, že se dnes už jedná o komunitní infekci, která se vyskytuje mezi námi, v našem prostředí. Pro prevenci prostor s větší koncentrací osob bude provedena plošná dezinfekce polikliniky v ulici Nad Stadionem a v budově v Krátké ulici, kde ordinují lékaři. Dále bude v rámci dostupnosti provedena dezinfekce autobusových čekáren ve městě a osadách. Stále platí, že je nutné přísně dbát na zásady osobní ochrany před nákazou, tj. nosit roušku, nosit jednorázové rukavice do míst s vyšší koncentrací lidí a minimalizovat styk s jinými osobami. Je to významná účinná ochrana a obrana před virovou infekcí a cesta, jak překonat tuto nelehkou dobu.

Bohužel, jak se ukazuje za poslední týden, dochází k tomu, že nejsme již tak dbalí v nošení roušek a nedodržujeme odstupové vzdálenosti v místech s vyšší koncentrací osob (obchody, Česká pošta, lékárny, čekárny apod.). Začínáme se chovat, jako by toto nebezpečí výrazně pominulo. Je nutné mít stále na paměti, že opatření, která jsou přijata, nejsou z důvodu omezování naší osobní svobody, ale jen a jen pro naše zdraví a bezpečí. Pokud si to nebudeme uvědomovat sami, ohrožujeme sebe, ohrožujeme jiné a naše nedbalost a sobeckost může mít pro naše blízké a spoluobčany až tragické následky. Šíření nákazy a nedodržování nařízených opatření je trestné. Shlukování se osob za účelem popíjení alkoholu nebo společných posezeních na okraji města je v příkrém rozporu s vydanými opatřeními. Sobecká nedbalost a nezodpovědnost bude důrazně trestána. Toto chování nelze přehlížet.

Začínají Velikonoce, svátky jara, období návštěv. Všichni zvažte při plánování společných rodinných setkání, zda i v úzkém kruhu rodinném při návštěvě vašich blízkých nehrozí riziko nákazy a společné setkání nebude mít tragické následky. Je velmi těžké se smířit s tím, že nemáme fyzický kontakt s našimi blízkými, nemůžeme si s nimi osobně povídat a pohladit je na těle a na duši. Žijeme však v době, která nám nabízí maximálně využít moderní technologie k tomu, abychom alespoň na dálku si se svými blízkými a přáteli povídali a povzbudili je.

Je to doba, která nám nastavuje zrcadlo, co jsme každý z nás schopen unést, co jsme ochotni a schopni udělat pro sebe i pro druhé. Je to doba, která prověří naše strádání i závislost na našich blízkých a přátelích, a proto chraňme je i sebe. O to si budeme více vážit společných setkání, která přijdou. A určitě budou.

Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho fyzických a zejména duševních sil, v tomto ne zrovna lehkém období.

Za vedení města s úctou vaše starostka

Jaroslava Martanová

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku