Rada města Vimperk jmenuje v pondělí nové členy svých komisí

Rada města se rozhodla jmenovat na svém pondělním zasedání své komise, které jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Vimperk a záleží pouze na Radě města Vimperk, zdali je jmenuje, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví a jaký význam bude přikládat iniciativám a výsledkům práce těchto komisí. Tato kompetence je zcela v autonomní působnosti Rady města Vimperk, které přísluší zvážit účelovost zřízení komisí. Rada města, pokud se rozhodne zřídit komise, jmenuje její členy a předsedu.

Na základě zkušeností z činností komisí, které byly zřízeny Radou města Vimperk v minulých letech, se její členové dohodli na ustanovení bytové, kulturní, dopravní a sportovní komise a komise prevence. Ze zákona vyplývá ustanovení komise sociálně právní ochrany dětí a povodňové komise. Členové Rady města Vimperk v duchu Iniciativy pro město Vimperk 2014 diskutovali na dvou setkáních zástupců všech uskupení, která jsou zastoupena v Zastupitelstvu města Vimperk, složení komisí a výsledkem je dohoda na jejich personálním obsazení. Rada města Vimperk jmenuje členy komisí a jejich předsedy na svém pondělním zasedání dne 20. 4. 2015 (složení viz níže).

Předmětem společných schůzek také byla diskuze o složení a počtu členů dozorčích rad městských organizací, tj. Městských služeb Vimperk, s. r. o., Městských lesů, s. r. o., a Městské správy domů, s. r. o. Ustanovení dozorčí rad a počet jejich členů u společností s ručením omezeným vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Jejich úkolem je dozírat na hospodaření těchto společností a svým odborným a konstruktivním přístupem přispívat k jejich rozvoji. Základním předpokladem dobré práce členů dozorčích rad je znalost činnosti, odbornost, znalost ekonomiky společnosti a schopnost komunikace s jednatelem společnosti a její valnou hromadou. V současné době je složení dozorčích rad tříčlenné a svoji funkci plní dostatečně. Pětičlenné složení dozorčích rad tak, jak bylo požadováno ze strany Jihočechů 2012, ČSSD, hnutí ANO a KSČM, by znamenalo vytvořit nové stanovy společností a jejich zápis v obchodním rejstříku. To vše by znamenalo nemalé finanční prostředky. Po dobu fungování dozorčích rad se ukazuje tříčlenné složení jako funkční a vyhovující. Členové Rady města Vimperk se tedy dohodli na zachování současného počtu členů dozorčích rad a ponechání současného složení dozorčích rad jednotlivých společností. V případě, že bude podána rezignace některého člena dozorčí rady, bude jeho náhradník jmenován na základě návrhu předloženého na společném jednání všech politických uskupení.

 

Bytová komise: Ing. Jaroslava Martanová – předsedkyně, Mgr. Václav Jakš, Bc. Daniel Kaifer, Eva Zacharová, Milada Chvalová, Iveta Preslová.

Dopravní komise: Mgr. Karel Střeleček – předseda, Ing. Bohumil Petrášek, Miroslav Kavlík, Petr Květoň, Jaroslav Flachs, Bc. Václav Kalous, Milan Kobera.

Kulturní komise: Mgr. Dagmar Rückerová – předsedkyně, Tomáš Koška, Jaroslav Pulkrábek, Mgr. Zdeněk Kuncl, František Suchý, Lenka Doubková.

Komise prevence: Peter Macorlík – předseda, MVDr. Šárka Janásková, Bc. Jan Kurz, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Vladislava Lehečková, Mgr. Vladan Pokorný, Ing. Dana Frnochová, ing. Martina Slámová, Iveta Preslová.

Komise sociálně právní ochrany: Mgr. Jana Korbelová – předsedkyně, Mgr. Vladan Pokorný, Mgr. Vladislava Lehečková, Bc. Barbora Hylánová, Štěpánka Válková, Peter Macorlík, Bc. Dana Seberová, Helena Švihelová.

Povodňová komise: Ing. Jaroslava Martanová – předsedkyně, Ing. Josef Kotál, Peter Macorlík, Jan Novotný, Vladimír Myslík, Bc. Renata Samohejlová, Pavel Filip, Ing. Jan Král, Ing. Michal Janče.

Sportovní komise: Ing. Karel Hudeček – předseda, Pavel Předota, Jaroslav Uhlík, Jiří Lutovský, Mgr. Josef Bejček, Libor Kudláč, Ing. Jan Král.

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka Vimperka

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku