Město Vimperk    Aktuality    2020

Provoz městského úřadu Vimperk pro veřejnost od 20.04.2020

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Vimperk od pondělí 20.4.2020 obnovuje svou činnost ve standardním rozsahu úředních hodin, avšak za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků s upřednostněním písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem. Úřední dny a hodiny budou opět dle původního nastavení:

  • v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin (všechny odbory) a
  • v pátek od 7:30 do 11:30 hodin (pouze: odbor vnitřních věcí – agenda matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – budova Steinbrenerova čp. 6, odbor obecní živnostenský úřad – budova TKB, odbor dopravy a silničního hospodářství – agenda registru vozidel a registru řidičů – budova TKB).

Mimo úřední dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Zdůrazňujeme, že je třeba i nadále dodržovat přísná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. Z toho důvodu žádáme občany o upřednostnění písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem. Kontakty na naše zaměstnance jsou uvedeny na webových stránkách města Vimperk: www.vimperk.cz/telefony. Pokud je osobní návštěva úřadu nezbytně nutná a neodkladná, domluvte si ji, prosím, v rámci urychlení jejího vyřízení zásadně předem telefonicky nebo e-mailem.

Zdržte se, prosím, shlukování, dodržujte bezpečné (dvoumetrové) rozestupy od ostatních a používejte ochranu obličeje a rukou (nebo si ruce při příchodu vydezinfikujte).

Osobní podání písemností je i nadále možné pouze prostřednictvím podatelny v budově Steinbrenerova čp. 6, telefon: 388 402 211 nebo 388 402 231, anebo v rámci nezbytně nutné a neodkladné osobní návštěvy odboru úřadu (zásadně po předchozí domluvě).


Děkujeme za zodpovědné a ohleduplné chování, které je v zájmu nás všech.


Ing. Jan Tůma, MPA
tajemník městského úřadu

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku