Město Vimperk    Aktuality    2020

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VIMPERKPRO VEŘEJNOST OD 18.5.2020

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Vimperk od pondělí 18.5.2020 rozšiřuje svou přístupnost pro veřejnost nejen ve standardním rozsahu úředních hodin, ale i mimo ně. Nadále platí dodržování zvýšených hygienických požadavků s upřednostněním písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem. Úřední dny a hodiny jsou:

  • v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin (všechny odbory) a
  • v pátek od 7:30 do 11:30 hodin (pouze: odbor vnitřních věcí – agenda matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – budova Steinbrenerova čp. 6, odbor obecní živnostenský úřad – budova TKB, odbor dopravy a silničního hospodářství – agenda registru vozidel a registru řidičů – budova TKB).

Úřad je pro veřejnost otevřen také mimo úřední dny a hodiny

v rozsahu základní pracovní doby.

Zdůrazňujeme, že je třeba i nadále dodržovat přísná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. Z toho důvodu stále žádáme občany o upřednostnění písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem. Kontakty na naše zaměstnance jsou uvedeny na webových stránkách města Vimperk: www.vimperk.cz.

Nadále platí - zdržte se, prosím, shlukování, dodržujte bezpečné (dvoumetrové) rozestupy od ostatních a v uzavřených prostorech používejte ochranu obličeje a rukou (nebo si ruce při příchodu vydezinfikujte).

Osobní podání písemností je možné prostřednictvím podatelny v budově Steinbrenerova čp. 6, telefon: 388 402 211 nebo 388 402 231, anebo po předchozí domluvě v rámci osobní návštěvy odboru úřadu.


Děkujeme za zodpovědné a ohleduplné chování, které je v zájmu nás všech.


Ing. Jan Tůma, MPA

tajemník městského úřadu

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku