Město Vimperk    Aktuality    2018

Projednání studie regenerace starého sídliště

Ve čtvrtek 1. února 2018 se od 17:00h uskutečnilo v Městském kulturním středisku projednání studie regenerace starého sídliště ve Vimperku, kterého se zúčastnilo zhruba 70 občanů této lokality našeho města.

Všem přítomným představil studii pan Ing. arch. Jaromír Kročák, který společně se svými kolegy z Ateliéru Kročák podrobně seznámil přítomné s historií starého sídliště, dále předvedl, jak staré sídliště vypadá dnes, a v návaznosti na to představil budoucí vizi ulic Klostermannova, Palackého a Smetanova. Požadavek na regeneraci starého sídliště vznikl nejen z důvodu stáří výstavby této lokality, ale především z často kladených dotazů a připomínek, týkajících se především nedostatku parkovacích míst, které občany trápí čím dál více. Po vystoupení pana architekta byl čas na dotazy a připomínky občanů, tyto připomínky, stejně jako ty, které jsme se dozvěděli společně u stolu nad papírovou verzí studie, postupně do studie regenerace zapracujeme.

Všechny občany, kteří budou mít jakékoliv připomínky a podněty chci požádat, aby je zaslali na můj email, tyto podněty následně přepošlu panu architektovi k zapracování do studie.

Velmi děkuji všem lidem, kteří do MĚKSu přišli, za to, že jim není lhostejné, v jakém místě žijí, a svojí aktivitou přispívají k rozvoji našeho města. Pevně věřím, že stejně pozitivní bude i setkání s občany nového sídliště, které plánujeme na čtvrtek 1. března 2018, rovněž v Městském kulturním středisku.


Lukáš Sýs
místostarosta
email: lukas.sys@mesto.vimperk.cz
tel.: 770 136 075

Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště
Projednání studie regenerace starého sídliště

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku