Město Vimperk    Aktuality    2018

Program regenerace MPZ Vimperk 2018 - upozornění

Pro rok 2018 získala Městská památková zóna Vimperk z prostředků Ministerstva kultury ČR 550.000,-Kč na obnovu vybraných kulturních památek nacházejících se na jejím území. Do každoročně vyhlašovaného dotačního programu města, jehož prostřednictvím se pak prostředky dostávají k jednotlivým vlastníkům památek, se v roce 2018 mimo město Vimperk přihlásili pouze dva zájemci z řad fyzických a právnických osob. Nízký zájem veřejnosti o dotační podporu obnovy nemovitých kulturních památek tak umožnil přidělení získaných prostředků MK většímu počtu městských akcí.

V roce 2018 se tak své obnovy dočká čelní fasáda domu č.p.8 na náměstí Svobody či další úsek městských hradeb nad Pivovarskou ulicí. Zároveň budou moci být restaurátorsky ošetřeny gotické nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje a zrestaurován kamenný portál u jeho hlavního vstupu. Z  přidělené dotace Ministerstva kultury město Vimperk na obnovu tří výše uvedených objektů využije celkem 421.000,-Kč, přičemž souhrnné náklady jejich letošní obnovy budou představovat cca 1,2 mil. Kč.

V souvislosti s uvedenými skutečnosti upozorňujeme vlastníky nemovitých kulturních památek umístěných v MPZ Vimperk, že pro zařazení každé akce  do Programu regenerace MPZ Vimperk 2019 je nutné mít zajištěno závazné stanovisko orgánů státní památkové péče k zamýšlené obnově a je nezbytné oznámit zájem o zařazení akce do Programu nejpozději do poloviny října 2018 kontaktnímu pracovníkovi odboru investic a údržby města Vimperk (Alena Szabová, tel.: 388 402 266, 607 785 354, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz).

Čerpání dotačních prostředků z Programu regenerace je jednou z mála možností, jak snížit dopad výdajů spojených s obnovou KP nejen na rozpočet města, ale i na domácí či firemní rozpočty ostatních vlastníků kulturních památek v zóně. S ohledem na finanční náročnost každé stavební obnovy tedy stojí za to této možnosti využít.

Alena Szabová

odbor investic a údržby města

 

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku