Město Vimperk    Aktuality    2018

Program regenerace MPZ Vimperk 2018 - upozornění

Pro rok 2018 získala Městská památková zóna Vimperk z prostředků Ministerstva kultury ČR 550.000,-Kč na obnovu vybraných kulturních památek nacházejících se na jejím území. Do každoročně vyhlašovaného dotačního programu města, jehož prostřednictvím se pak prostředky dostávají k jednotlivým vlastníkům památek, se v roce 2018 mimo město Vimperk přihlásili pouze dva zájemci z řad fyzických a právnických osob. Nízký zájem veřejnosti o dotační podporu obnovy nemovitých kulturních památek tak umožnil přidělení získaných prostředků MK většímu počtu městských akcí.

V roce 2018 se tak své obnovy dočká čelní fasáda domu č.p.8 na náměstí Svobody či další úsek městských hradeb nad Pivovarskou ulicí. Zároveň budou moci být restaurátorsky ošetřeny gotické nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje a zrestaurován kamenný portál u jeho hlavního vstupu. Z  přidělené dotace Ministerstva kultury město Vimperk na obnovu tří výše uvedených objektů využije celkem 421.000,-Kč, přičemž souhrnné náklady jejich letošní obnovy budou představovat cca 1,2 mil. Kč.

V souvislosti s uvedenými skutečnosti upozorňujeme vlastníky nemovitých kulturních památek umístěných v MPZ Vimperk, že pro zařazení každé akce  do Programu regenerace MPZ Vimperk 2019 je nutné mít zajištěno závazné stanovisko orgánů státní památkové péče k zamýšlené obnově a je nezbytné oznámit zájem o zařazení akce do Programu nejpozději do poloviny října 2018 kontaktnímu pracovníkovi odboru investic a údržby města Vimperk (Alena Szabová, tel.: 388 402 266, 607 785 354, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz).

Čerpání dotačních prostředků z Programu regenerace je jednou z mála možností, jak snížit dopad výdajů spojených s obnovou KP nejen na rozpočet města, ale i na domácí či firemní rozpočty ostatních vlastníků kulturních památek v zóně. S ohledem na finanční náročnost každé stavební obnovy tedy stojí za to této možnosti využít.

Alena Szabová

odbor investic a údržby města

 

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku