Prodej volné bytové jednotky č. 367/4 v bytovém domě čp. 367 Klostermannova ulice

Zastupitelstvo města Vimperk na svém jednání 20.5.2013 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 367/4 (3+1 o velikosti 98,54 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 367 v Klostermannově ulici a podílu 9236/169196 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 670/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Vimperk za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá s připočtením nákladů na rozdělení domu a ocenění ve výši 275.590,-Kč, která je požadována jako cena minimální.

Klostermannova 367

Bližší podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 21/15/13 [PDF 723 kB].

 

Zájemci o koupi bytu mohou podat své nabídky nejpozději do 11.6.2013, 14:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

 

Prohlídka bytu se uskuteční dne 6.6.2013 (čtvrtek) od 14:00 do 15:00 hodin.

 

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257.

 

Ing. Martin Kalous

Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku