Prodej volné bytové jednotky č. 367/4 v bytovém domě čp. 367 Klostermannova ulice

Zastupitelstvo města Vimperk na svém jednání 20.5.2013 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 367/4 (3+1 o velikosti 98,54 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 367 v Klostermannově ulici a podílu 9236/169196 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 670/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Vimperk za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá s připočtením nákladů na rozdělení domu a ocenění ve výši 275.590,-Kč, která je požadována jako cena minimální.

Klostermannova 367

Bližší podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 21/15/13 [PDF 723 kB].

 

Zájemci o koupi bytu mohou podat své nabídky nejpozději do 11.6.2013, 14:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

 

Prohlídka bytu se uskuteční dne 6.6.2013 (čtvrtek) od 14:00 do 15:00 hodin.

 

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257.

 

Ing. Martin Kalous

Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku