Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

Město Vimperk zveřejnilo záměr prodeje budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku včetně navazujících pozemků.

 

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti v katastrálním území Vimperk:

budova bez čp./č.e - stavba občanského vybavení 2.238.960,-Kč
pozemek pod stavbou KN č. 1011/3 - zastav. plocha a nádvoří 459 m2 64.260,-Kč
pozemek KN č. 1007/4 - zahrada 144 m2 20.160,-Kč
pozemek KN č. 1007/16 - zahrada 136 m2 19.040,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/21 - ost. plocha 271 m2 37.940,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/20 - ost. plocha 22 m2 podíl 1/2 1.540,-Kč
C e l k e m 2.381.900,-Kč

Požadovaná kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3554/2013 jako cena v místě a čase obvyklá a je požadována jako cena minimální.

 

Náklady spojené s převodem těchto nemovitostí vynaložených městem tj. geodetické dělení pozemků, ocenění a posouzení energetické náročnosti budovy činí 13.080,-Kč.

Energetická náročnost převáděné budovy byla stanovena průkazem energetické náročnosti vypracovaného dne 26.6.2013 ve třídě D.

 

Podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 32/21/13 [PDF 862 kB].

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky nejpozději do 19.8.2013, 17:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

Prohlídku nemovitosti lze domluvit individuálně na tel: 736 672 135 (p. Pacák technik MěSD, s.r.o)

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257, nebo 724 176 542.

 

knihovna

knihovna

knihovna

 

Ing. Martin Kalous
Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku