Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

Město Vimperk zveřejnilo záměr prodeje budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku včetně navazujících pozemků.

 

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti v katastrálním území Vimperk:

budova bez čp./č.e - stavba občanského vybavení 2.238.960,-Kč
pozemek pod stavbou KN č. 1011/3 - zastav. plocha a nádvoří 459 m2 64.260,-Kč
pozemek KN č. 1007/4 - zahrada 144 m2 20.160,-Kč
pozemek KN č. 1007/16 - zahrada 136 m2 19.040,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/21 - ost. plocha 271 m2 37.940,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/20 - ost. plocha 22 m2 podíl 1/2 1.540,-Kč
C e l k e m 2.381.900,-Kč

Požadovaná kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3554/2013 jako cena v místě a čase obvyklá a je požadována jako cena minimální.

 

Náklady spojené s převodem těchto nemovitostí vynaložených městem tj. geodetické dělení pozemků, ocenění a posouzení energetické náročnosti budovy činí 13.080,-Kč.

Energetická náročnost převáděné budovy byla stanovena průkazem energetické náročnosti vypracovaného dne 26.6.2013 ve třídě D.

 

Podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 32/21/13 [PDF 862 kB].

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky nejpozději do 19.8.2013, 17:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

Prohlídku nemovitosti lze domluvit individuálně na tel: 736 672 135 (p. Pacák technik MěSD, s.r.o)

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257, nebo 724 176 542.

 

knihovna

knihovna

knihovna

 

Ing. Martin Kalous
Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku