Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

Město Vimperk zveřejnilo záměr prodeje budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku včetně navazujících pozemků.

 

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti v katastrálním území Vimperk:

budova bez čp./č.e - stavba občanského vybavení 2.238.960,-Kč
pozemek pod stavbou KN č. 1011/3 - zastav. plocha a nádvoří 459 m2 64.260,-Kč
pozemek KN č. 1007/4 - zahrada 144 m2 20.160,-Kč
pozemek KN č. 1007/16 - zahrada 136 m2 19.040,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/21 - ost. plocha 271 m2 37.940,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/20 - ost. plocha 22 m2 podíl 1/2 1.540,-Kč
C e l k e m 2.381.900,-Kč

Požadovaná kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3554/2013 jako cena v místě a čase obvyklá a je požadována jako cena minimální.

 

Náklady spojené s převodem těchto nemovitostí vynaložených městem tj. geodetické dělení pozemků, ocenění a posouzení energetické náročnosti budovy činí 13.080,-Kč.

Energetická náročnost převáděné budovy byla stanovena průkazem energetické náročnosti vypracovaného dne 26.6.2013 ve třídě D.

 

Podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 32/21/13 [PDF 862 kB].

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky nejpozději do 19.8.2013, 17:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

Prohlídku nemovitosti lze domluvit individuálně na tel: 736 672 135 (p. Pacák technik MěSD, s.r.o)

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257, nebo 724 176 542.

 

knihovna

knihovna

knihovna

 

Ing. Martin Kalous
Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku