Probuďme společně vimperskou zvonici  - sbírka na nový zvon  

Vážení spoluobčané. V příštím roce oslaví naše město 750 let od první písemné zmínky o jeho existenci a na toto významné výročí připravujeme řadu akcí. Jednou z nejvýznamnějších bude instalace nového zvonu na městskou zvonici.

V minulosti zvony vždy oznamovaly důležité události a díky svému poslání a životnosti jsou i významným poselstvím pro příští generace. Na zvonici máme jeden z nejstarších zvonů v Čechách z  r.1419, který však lze rozeznít jen lidskou silou. Nový zvon by měl mít elektrický pohon. Zastupitelé rozhodli vypsat na jeho pořízení veřejnou sbírku, zvon by měl včetně instalace stát cca 500 tis Kč. Každý dárce, který daruje více než 50,- Kč bude v případě svého zájmu uveden na pamětní desce ve zvonici. Je to příležitost pro Vimperáky, ať již žijí kdekoliv, ukázat vztah ke svému městu. Vždyť i po první světové válce dokázali naši předci v daleko horších ekonomických podmínkách na zvonici zavěsit nové zvony z vlastních prostředků. Jsem přesvědčen, že se potřebnou  částku podaří vybrat tak, aby se při vimperských slavnostech v dalším roce už nad návštěvníky nesly nové tóny.

Drobné příspěvky na odlití nového zvonu je možné vhodit do pokladniček umístěných v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo v kanceláři Městského kulturního střediska. Větší obnos peněz je možné složit také na turistickém informačním středisku nebo v Městském kulturním střediska či zaslat na číslo účtu: 107 - 2907470237/0100.

 

Ing. Bohumil Petrášek - starosta města

 

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 2.12.2013

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 21.10.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 22.5.2013 

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 12.4.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 18.2.2013

Poděkování vimperským firmám i spolkům za jejich příspěvky na nový zvon

Poděkování seniorům

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - prosinec 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - listopad 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - říjen 2012

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku