Probuďme společně vimperskou zvonici  - sbírka na nový zvon  

Vážení spoluobčané. V příštím roce oslaví naše město 750 let od první písemné zmínky o jeho existenci a na toto významné výročí připravujeme řadu akcí. Jednou z nejvýznamnějších bude instalace nového zvonu na městskou zvonici.

V minulosti zvony vždy oznamovaly důležité události a díky svému poslání a životnosti jsou i významným poselstvím pro příští generace. Na zvonici máme jeden z nejstarších zvonů v Čechách z  r.1419, který však lze rozeznít jen lidskou silou. Nový zvon by měl mít elektrický pohon. Zastupitelé rozhodli vypsat na jeho pořízení veřejnou sbírku, zvon by měl včetně instalace stát cca 500 tis Kč. Každý dárce, který daruje více než 50,- Kč bude v případě svého zájmu uveden na pamětní desce ve zvonici. Je to příležitost pro Vimperáky, ať již žijí kdekoliv, ukázat vztah ke svému městu. Vždyť i po první světové válce dokázali naši předci v daleko horších ekonomických podmínkách na zvonici zavěsit nové zvony z vlastních prostředků. Jsem přesvědčen, že se potřebnou  částku podaří vybrat tak, aby se při vimperských slavnostech v dalším roce už nad návštěvníky nesly nové tóny.

Drobné příspěvky na odlití nového zvonu je možné vhodit do pokladniček umístěných v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo v kanceláři Městského kulturního střediska. Větší obnos peněz je možné složit také na turistickém informačním středisku nebo v Městském kulturním střediska či zaslat na číslo účtu: 107 - 2907470237/0100.

 

Ing. Bohumil Petrášek - starosta města

 

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 2.12.2013

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk" - 21.10.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 22.5.2013 

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 12.4.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - 18.2.2013

Poděkování vimperským firmám i spolkům za jejich příspěvky na nový zvon

Poděkování seniorům

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - prosinec 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - listopad 2012

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" - říjen 2012

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku