Příspěvky pořadatelům kulturních a společenských akcí v roce 2013

Upozorňuji pořadatele akcí připravovaných pro rok 2013, že Žádosti o příspěvek z rozpočtu města přidělované prostřednictvím Rady města z rozpočtu kulturní komise, musejí být podány do 31. ledna 2013 na stanoveném formuláři na podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. V ojedinělých případech je možné se osobně předem domluvit na pozdějším datu dodání.

Hodnocení žádostí probíhá na základě těchto kritérií:

  • Přínos akce
  • Počet účastníků
  • Jednorázová či celoroční činnost
  • Propagace a reprezentace města
  • Finanční náročnost
  • Účelnost vynaložených prostředků
  • Jde-li o akci tradiční (osvědčenou)
  • Dotace vpředchozím roce

 

Žádost je možné stáhnout na http://www.vimperk.cz/1398/cz/normal/tiskopisy nebo osobně vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Za kulturní komisi Renata Lešková

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku