Příspěvky pořadatelům kulturních a společenských akcí v roce 2013

Upozorňuji pořadatele akcí připravovaných pro rok 2013, že Žádosti o příspěvek z rozpočtu města přidělované prostřednictvím Rady města z rozpočtu kulturní komise, musejí být podány do 31. ledna 2013 na stanoveném formuláři na podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. V ojedinělých případech je možné se osobně předem domluvit na pozdějším datu dodání.

Hodnocení žádostí probíhá na základě těchto kritérií:

  • Přínos akce
  • Počet účastníků
  • Jednorázová či celoroční činnost
  • Propagace a reprezentace města
  • Finanční náročnost
  • Účelnost vynaložených prostředků
  • Jde-li o akci tradiční (osvědčenou)
  • Dotace vpředchozím roce

 

Žádost je možné stáhnout na http://www.vimperk.cz/1398/cz/normal/tiskopisy nebo osobně vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Za kulturní komisi Renata Lešková

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku