Příspěvek rady na stezku odvahy

Rada města dne 12.8. schválila usnesení nepřidělit příspěvek 2.500 Kč na akci “Stezka odvahy”, kterou pořádal spolek Vimpersko, z.s. Důvodem byl souběh akcí se zaměřením na stejnou věkovu skupinu ve shodném čase, jak již bylo podrobněji psáno v dřívějším článku. Na základě zaslaného vysvětlení a příslibu budoucí včasné komunikace všech zúčastněných stran, se rada rozhodla na základě opakované žádosti příspěvek přidělit. 

Obě dvě akce, ať stezka odvahy, tak komentovaná prohlídka, jsou velmi povedené a jsme za ně rádi. Asi všichni tušíme, že finanční příspěvek 2.500 Kč je pro město zanedbatelný v porovnání s časem a úsilím dobrovolníků, kterou příprava takových akcí zabere. Nicméně museli jsme toto téma otevřít a pojmenovat problém.

Město Vimperk připravuje nové internetové stránky, kde bude veřejný kalendář akcí a je možné ověřit si termíny a kolize s jinými událostmi. Prosíme, všechny pořadatele kulturních akcí, aby s novým rokem včas nahlásili své plány, případně co nejdříve v průběhu roku zasílali další informace. Kalendář může být tak plný, jak kvalitní informace zašlou pořadatelé.


Děkuji,

Petr Samek

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku