Příspěvek rady na stezku odvahy

Rada města dne 12.8. schválila usnesení nepřidělit příspěvek 2.500 Kč na akci “Stezka odvahy”, kterou pořádal spolek Vimpersko, z.s. Důvodem byl souběh akcí se zaměřením na stejnou věkovu skupinu ve shodném čase, jak již bylo podrobněji psáno v dřívějším článku. Na základě zaslaného vysvětlení a příslibu budoucí včasné komunikace všech zúčastněných stran, se rada rozhodla na základě opakované žádosti příspěvek přidělit. 

Obě dvě akce, ať stezka odvahy, tak komentovaná prohlídka, jsou velmi povedené a jsme za ně rádi. Asi všichni tušíme, že finanční příspěvek 2.500 Kč je pro město zanedbatelný v porovnání s časem a úsilím dobrovolníků, kterou příprava takových akcí zabere. Nicméně museli jsme toto téma otevřít a pojmenovat problém.

Město Vimperk připravuje nové internetové stránky, kde bude veřejný kalendář akcí a je možné ověřit si termíny a kolize s jinými událostmi. Prosíme, všechny pořadatele kulturních akcí, aby s novým rokem včas nahlásili své plány, případně co nejdříve v průběhu roku zasílali další informace. Kalendář může být tak plný, jak kvalitní informace zašlou pořadatelé.


Děkuji,

Petr Samek

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku