Příspěvek rady na stezku odvahy

Rada města dne 12.8. schválila usnesení nepřidělit příspěvek 2.500 Kč na akci “Stezka odvahy”, kterou pořádal spolek Vimpersko, z.s. Důvodem byl souběh akcí se zaměřením na stejnou věkovu skupinu ve shodném čase, jak již bylo podrobněji psáno v dřívějším článku. Na základě zaslaného vysvětlení a příslibu budoucí včasné komunikace všech zúčastněných stran, se rada rozhodla na základě opakované žádosti příspěvek přidělit. 

Obě dvě akce, ať stezka odvahy, tak komentovaná prohlídka, jsou velmi povedené a jsme za ně rádi. Asi všichni tušíme, že finanční příspěvek 2.500 Kč je pro město zanedbatelný v porovnání s časem a úsilím dobrovolníků, kterou příprava takových akcí zabere. Nicméně museli jsme toto téma otevřít a pojmenovat problém.

Město Vimperk připravuje nové internetové stránky, kde bude veřejný kalendář akcí a je možné ověřit si termíny a kolize s jinými událostmi. Prosíme, všechny pořadatele kulturních akcí, aby s novým rokem včas nahlásili své plány, případně co nejdříve v průběhu roku zasílali další informace. Kalendář může být tak plný, jak kvalitní informace zašlou pořadatelé.


Děkuji,

Petr Samek

Aktuality

2.4.2020

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku