Město Vimperk    Aktuality    2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019. Záměrem prezentace bylo seznámit veřejnost se strukturou rozpočtu, jaké druhy příjmů město má, v jaké výši, a které nezbytné výdaje musí každoročně vydat pro zabezpečení chodu města, zajištění jeho správy a výkonu státní správy. Tato prezentace je uveřejněna na stránkách města. V březnovém čísle Vimperských novin budou rovněž informace týkající se rozpočtu na tento rok.


Ing. Jaroslava Martanová
starostka města Vimperk


Příloha: Prezentace rozpočtu města

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku