Město Vimperk    Aktuality    2019

Představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu

Od 1. do 15. prosince měla široká veřejnost možnost vybrat projekty, které byly přihlášeny do nultého ročníku participativního rozpočtu. Každý jednotlivec mohl udělit 2 kladné hlasy a jeden záporný. Mezi vítězné projekty bude rozdělena předem stanovená částka 500 tisíc Kč., max. 100 tisíc na jeden projekt.
Prostřednictvím mobilního rozhlasu a tištěných anket umístěných na turistickém informačním středisku se hlasování zúčastnilo 348 respondentů, z nichž ženy byly zastoupeny 50%, muži 43 % a 7% své pohlaví nezadalo. Zajímavě dopadlo hlasování podle věku zúčastněných. Nejvíce hlasů bylo rozdáno osobami ve věku od 31 do 45 let a mladistvými pod 18 let. Celých 177 respondentů se o PaR dozvědělo od přátel a známých, následováno čtenáři Vimperských novin a facebookových stránek města. 70 % všech, kteří se hlasování zúčastnili, by přivítalo více podobných anket, kterými by mohli sdělit svůj názor na dění ve městě.
Jak to tedy dopadlo?

Projekty na 1. - 5. místě budou realizovány v roce 2020. Navrhovatelům ostatních projektů děkujeme.

1. Revitalizace dětského hřiště na Boubské - celkem 122 hlasů (+129/-7)
2. První etapa obnovy pivovarských teras a úprava mini parku - celkem 90 hlasů (+95/-5)
3. Lávka přes Křesanovský potok - celkem 87 hlasů (+94/-7)
4. Doplnění laviček na pěší trasy po městě - celkem 49 hlasů (+58/-9)
5. Klidová a relaxační zóna v arboretu - 37 hlasů (+50/-13)

Výstavba volnočasové víceúčelové zóny s vodními prvky – celkem 33 (+57/-24)
Biosáčky na psí exkrementy – celkem -5 hlasů (+21/-26)
Venkovní ping pong – celkem - 13 hlasů (+13/-26)


Vybrané projekty budou ve spolupráci s jejich navrhovateli městem Vimperk v roce 2020 realizovány.
Chtěli bychom moc poděkovat samotným navrhovatelům za jejich aktivitu a snahu vylepšit Vimperk a stejně tak si moc vážíme všech, kteří se o vimperský participativní rozpočet zajímali a hlasováním ho podpořili.


Za Zdravé město Vimperk
Ing. Petr Samek a Renata Lešková

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku