Město Vimperk    Aktuality    2019

Představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu

Od 1. do 15. prosince měla široká veřejnost možnost vybrat projekty, které byly přihlášeny do nultého ročníku participativního rozpočtu. Každý jednotlivec mohl udělit 2 kladné hlasy a jeden záporný. Mezi vítězné projekty bude rozdělena předem stanovená částka 500 tisíc Kč., max. 100 tisíc na jeden projekt.
Prostřednictvím mobilního rozhlasu a tištěných anket umístěných na turistickém informačním středisku se hlasování zúčastnilo 348 respondentů, z nichž ženy byly zastoupeny 50%, muži 43 % a 7% své pohlaví nezadalo. Zajímavě dopadlo hlasování podle věku zúčastněných. Nejvíce hlasů bylo rozdáno osobami ve věku od 31 do 45 let a mladistvými pod 18 let. Celých 177 respondentů se o PaR dozvědělo od přátel a známých, následováno čtenáři Vimperských novin a facebookových stránek města. 70 % všech, kteří se hlasování zúčastnili, by přivítalo více podobných anket, kterými by mohli sdělit svůj názor na dění ve městě.
Jak to tedy dopadlo?

Projekty na 1. - 5. místě budou realizovány v roce 2020. Navrhovatelům ostatních projektů děkujeme.

1. Revitalizace dětského hřiště na Boubské - celkem 122 hlasů (+129/-7)
2. První etapa obnovy pivovarských teras a úprava mini parku - celkem 90 hlasů (+95/-5)
3. Lávka přes Křesanovský potok - celkem 87 hlasů (+94/-7)
4. Doplnění laviček na pěší trasy po městě - celkem 49 hlasů (+58/-9)
5. Klidová a relaxační zóna v arboretu - 37 hlasů (+50/-13)

Výstavba volnočasové víceúčelové zóny s vodními prvky – celkem 33 (+57/-24)
Biosáčky na psí exkrementy – celkem -5 hlasů (+21/-26)
Venkovní ping pong – celkem - 13 hlasů (+13/-26)


Vybrané projekty budou ve spolupráci s jejich navrhovateli městem Vimperk v roce 2020 realizovány.
Chtěli bychom moc poděkovat samotným navrhovatelům za jejich aktivitu a snahu vylepšit Vimperk a stejně tak si moc vážíme všech, kteří se o vimperský participativní rozpočet zajímali a hlasováním ho podpořili.


Za Zdravé město Vimperk
Ing. Petr Samek a Renata Lešková

Aktuality

2.4.2020

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku