Město Vimperk    Aktuality    2019

Představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu

Od 1. do 15. prosince měla široká veřejnost možnost vybrat projekty, které byly přihlášeny do nultého ročníku participativního rozpočtu. Každý jednotlivec mohl udělit 2 kladné hlasy a jeden záporný. Mezi vítězné projekty bude rozdělena předem stanovená částka 500 tisíc Kč., max. 100 tisíc na jeden projekt.
Prostřednictvím mobilního rozhlasu a tištěných anket umístěných na turistickém informačním středisku se hlasování zúčastnilo 348 respondentů, z nichž ženy byly zastoupeny 50%, muži 43 % a 7% své pohlaví nezadalo. Zajímavě dopadlo hlasování podle věku zúčastněných. Nejvíce hlasů bylo rozdáno osobami ve věku od 31 do 45 let a mladistvými pod 18 let. Celých 177 respondentů se o PaR dozvědělo od přátel a známých, následováno čtenáři Vimperských novin a facebookových stránek města. 70 % všech, kteří se hlasování zúčastnili, by přivítalo více podobných anket, kterými by mohli sdělit svůj názor na dění ve městě.
Jak to tedy dopadlo?

Projekty na 1. - 5. místě budou realizovány v roce 2020. Navrhovatelům ostatních projektů děkujeme.

1. Revitalizace dětského hřiště na Boubské - celkem 122 hlasů (+129/-7)
2. První etapa obnovy pivovarských teras a úprava mini parku - celkem 90 hlasů (+95/-5)
3. Lávka přes Křesanovský potok - celkem 87 hlasů (+94/-7)
4. Doplnění laviček na pěší trasy po městě - celkem 49 hlasů (+58/-9)
5. Klidová a relaxační zóna v arboretu - 37 hlasů (+50/-13)

Výstavba volnočasové víceúčelové zóny s vodními prvky – celkem 33 (+57/-24)
Biosáčky na psí exkrementy – celkem -5 hlasů (+21/-26)
Venkovní ping pong – celkem - 13 hlasů (+13/-26)


Vybrané projekty budou ve spolupráci s jejich navrhovateli městem Vimperk v roce 2020 realizovány.
Chtěli bychom moc poděkovat samotným navrhovatelům za jejich aktivitu a snahu vylepšit Vimperk a stejně tak si moc vážíme všech, kteří se o vimperský participativní rozpočet zajímali a hlasováním ho podpořili.


Za Zdravé město Vimperk
Ing. Petr Samek a Renata Lešková

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku