Představení projektu okružní křižovatky „Fišerka“

Město Vimperk a Jihočeský kraj Vás srdečně zvou na veřejné projednání a představení projektu Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje „Fišerka“. Koná se 21. dubna od 15.30 v sálu MěKS Vimperk. Informace o zamýšlené stavební úpravě křižovatky vám zprostředkují Jiří Klása z odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Jihočeského kraje a vedoucí projektu Jan Lahoda. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

pozvánka

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku