Představení projektu okružní křižovatky „Fišerka“

Město Vimperk a Jihočeský kraj Vás srdečně zvou na veřejné projednání a představení projektu Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje „Fišerka“. Koná se 21. dubna od 15.30 v sálu MěKS Vimperk. Informace o zamýšlené stavební úpravě křižovatky vám zprostředkují Jiří Klása z odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Jihočeského kraje a vedoucí projektu Jan Lahoda. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

pozvánka

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku