Slavnostní předání opravené cesty na hřbitově městu Vimperk.

Dne 16.10.2014 v 10:00 hodin byla městu Vimperk předána do užívání zhotovitelem tj. společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o. opravená cesta na hřbitově. Po slavnostním projevu pana starosty a paní místostarostky následovalo symbolické přestřihnutí pásky a přípitek. Všichni zúčastnění se pak po nové cestě prošli a pochvalovali si její provedení.

Součástí této stavby bylo krom rekonstrukce cesty i její osvícení, dále nasvícení hřbitovní kaple a provedení rekonstrukce elektrorozvodů v kapli. Dále došlo k úpravě manipulační plochy v dolní části hřbitova a k vybudování prostoru pro uložení kontejneru v horní části. Práce probíhaly v období od června do října 2014. I přesto, že konec letošního léta byl velice deštivý a počasí stavbě moc nepřálo, podařilo se ji dokončit ve stanoveném termínu. Celá stavba stála 2.582.973,- Kč včetně DPH.

Věříme, že veřejnost tuto stavbu ocení a všem návštěvníkům hřbitova se bude po této nové cestě dobře chodit.

Odbor hospodářský a bytový tímto děkuje veřejnosti za trpělivost za omezení užívání hřbitova v době realizace a dále děkuje zhotoviteli za dobře odvedenou práci. Poděkování patří i všem ostatním, kdo se na této akci podíleli.

 

Moc děkujeme.

 

Ing. Martin Kalous a Hana Pánová

Odbor hospodářský a bytový

cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku