Slavnostní předání opravené cesty na hřbitově městu Vimperk.

Dne 16.10.2014 v 10:00 hodin byla městu Vimperk předána do užívání zhotovitelem tj. společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o. opravená cesta na hřbitově. Po slavnostním projevu pana starosty a paní místostarostky následovalo symbolické přestřihnutí pásky a přípitek. Všichni zúčastnění se pak po nové cestě prošli a pochvalovali si její provedení.

Součástí této stavby bylo krom rekonstrukce cesty i její osvícení, dále nasvícení hřbitovní kaple a provedení rekonstrukce elektrorozvodů v kapli. Dále došlo k úpravě manipulační plochy v dolní části hřbitova a k vybudování prostoru pro uložení kontejneru v horní části. Práce probíhaly v období od června do října 2014. I přesto, že konec letošního léta byl velice deštivý a počasí stavbě moc nepřálo, podařilo se ji dokončit ve stanoveném termínu. Celá stavba stála 2.582.973,- Kč včetně DPH.

Věříme, že veřejnost tuto stavbu ocení a všem návštěvníkům hřbitova se bude po této nové cestě dobře chodit.

Odbor hospodářský a bytový tímto děkuje veřejnosti za trpělivost za omezení užívání hřbitova v době realizace a dále děkuje zhotoviteli za dobře odvedenou práci. Poděkování patří i všem ostatním, kdo se na této akci podíleli.

 

Moc děkujeme.

 

Ing. Martin Kalous a Hana Pánová

Odbor hospodářský a bytový

cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově
cesta na hřbitově

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku