Pravidla pro přidělování bytů

27.03.2006

S příchodem jara by měl Vimperk podstatně zjednodušit systém přidělování obecních bytů. Přestože zájem o dekret je větší než zdejší možnosti, občas se stává, že uvolněný byt nenajde nového nájemníka. V případě, že jde o místnosti centrálně vytápěné, jdou pak náklady na temperování prázdného bytu na vrub radnice. “Problém byl zvláště u malometrážních bytů, tzv. garsonek. Náročnost na velikost obytné plochy totiž postupem času roste a někteří žadatelé s bytem počítají spíše výhledově a momentálně ho nepotřebují,“ popsala problém starostka Stanislava Chumanová. Bytová komise doposavad obeslala vybrané žadatele a pozvala je na prohlídku bytu. Protože se často nikdo nedostavil, vybrala a pozvala další a celý proces se prodlužoval. Změna tedy spočívá ve zveřejňování informací o uvolněném bytě na vývěskách, či internetových stránkách města a doplnění o termín, kdy je možnost si byt prohlédnout a do kdy se mohou přihlásit zájemci o konkrétní bydlení. Případně budou připojeny specifické údaje, jako například upřednostnění nejvyšší nabídky, či vyrovnání závazku předchozího nájemce. Navíc se může přihlásit i ten, kdo doposavad žádost o byt podanou neměl. „V tom případě bude muset uvést všechny skutečnosti, které jsou potřebné k žádosti o byt a splnit veškeré podmínky nutné pro zařazení do evidence žadatelů o byt,“ vysvětlila starostka. V návaznosti na nový postup při nabízení bytu byl rovněž doplněn a upřesněn postup při vyhodnocování konkrétních nabídek. Změnu v pravidlech odsouhlasilo březnové zastupitelstvo a tak nic nebrání tomu, aby nově upravená pravidla mohla vstoupit v platnost hned od 1. dubna tohoto roku.

Jaroslav Pulkrábek (vyšlo v Listech Prachaticka)

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku