P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 26.01.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Program:

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
 • Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk - 2014
 • Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2015
 • Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 – tvorba a čerpání
 • Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 • Návrhy na pořízení územního plánu
 • Žádost společnosti Šumava na nohou z. s. o finanční příspěvek
 • Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
 • Informace o petici občanů Pivovarské ulice ve Vimperku
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr


 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty,

otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku